I 2021 valgte Ålesund kommune å endre gatenavn i Bergvegen. Nå heter det Øvre Bergvegen og Nedre Bergvegen.

Begrunnelsen var at det skulle bli lettere for etatene å finne fram. I brev fra kommunen var det vedlagt et kart men det viste bare et utsnitt, ikke hele Bergvegen. Har nå vært inne på kommunens kart og ser at den lille veistubben som ligger høyest opp, som har tilkomst fra Fjellgata via Bjønnadalen har beholdt vegnavnet Bergvegen. Denne delen har også fått nye husnummer. Husene der er nå blitt nummerert med lavt fra øst og stigende mot vest, så da blir man i hvert fall forvirret.

De fleste vet nok at innom Hellebrua nummereres hus stigende fra vest til øst. Men har ting virket utmerket i over hundre ja da er det på tide å bruke ressurser på å endre det. Husker at jeg for flere tiår siden måtte ringe (fra fasttelefon) brannvesenet da det brente i fjellsida i Bergvegen. Da jeg ville forklare hvor det brente svarte de: vi ser hvor du ringer fra. I senere tid har jeg fått samme beskjed fra ambulanse.

Nå er det slik at Bergvegen har eksistert i mye over hundre år og bygningsmessig ikke er endret siden 1950-tallet. Husene står der de står og der de alltid har stått, noen langs vegen og noen i fjellsida så at det blir lettere å finne fram med nytt navn og nummer ja det mener de som har funnet på dette og ikke minst de som har godkjent å bruke tid og hvor mye penger? Kanskje retningsskilt som henviste til nummer på husene hadde vært nok og dagens navigasjonssystemer burde vært nok. Politi, brann og ambulanse finner fram ingen tvil om det.

Derimot er det Ålesund kommune som har størst problem med å finne fram, navneendring eller ei.

Ålesund kommune finner ikke fram til Øvre Bergvegen for å brøyte. Vinteren 21/22 ble det brøytet EN gang. Det var denne vinteren.

Ålesund kommune finner ikke fram til Øvre Bergvegen for vedlikehold av vegetasjon. Store røtter vokser under vegen, trær blir bare høyere og høyere så nå henger greiner innover vegen.

Ålesund kommune finner ikke fram til egne parkeringsplasser fra 2006 i Øvre Bergvegen som blir utleid og er kontraktfestet at plassene skal renholdes og måkes. Har aldri skjedd. Ålesund kommune finner ikke fram til Øvre Bergvegen for å fylle igjen hull i vegen. Men i Nedre Bergvegen ble de hullene som var der asfaltert for bare noen uker siden.

Ålesund kommune finner ikke fram til kommunens egen eiendom som fortsatt har gammelt nummerskilt. Privathus ble pålagt nye.

Ålesund kommune finner ikke fram til den en gang så fine trappa mellom Øvre og Nedre Bergvegen som sikkert i tjue år har trengt vedlikehold. På toppen har det stått en liten oransje stolpe for å vise fare. Den forsvant i fjor. Når Sunnmørsposten skrev om de ti millionene fra fylkeskommunen som skulle brukes til trapperom i Ålesund ringte en beboer i Bergvegen Ålesund kommune i håp om at noe av pengene kunne brukes på denne trappa. Vedkommende sa: hører den til Ålesund kommune da?

Det mange ting jeg kunne tenkt meg å si om trappeprosjektene som de ti millionene er brukt på, men nå er det trappa i Bergvegen det må fokuseres på for nå er den LIVSFARLIG. Trenger Ålesund kommune hjelp til å finne fram til byens koseligste, men forsømte gate; Bare ta kontakt.