Også han fortsetter å oppkonstruere en konflikt mellom Møreaksen og Eksportveien, en konflikt som ikke eksisterer. Faktum er at begge prosjektene er prioriterte, får separate bevilgninger og bygges av ulike byggherrer. Møreaksen hemmer på ingen måte byggingen av Eksportveien. Det greier heller ikke Follestad å begrunne. Hvorfor ikke gjøre som både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen ønsker i NTP – bygg begge!

Follestad har ikke tiltro til at Nye Veier AS vil prioritere Eksportveien, på tross av stadige avisopplag der Nye Veier AS faktisk viser til konkrete planer nettopp for utbedringer av veien i Romsdalen. For Follestad er det viktig å sikre politisk kontroll av all veibygging. Da er det nødvendig å stille Nye Veier AS i et dårlig lys, selv om det er grunnløse beskyldninger.

Follestad synes å miste alle etiske hemninger, og antyder at lokale stortingsrepresentanter har økonomiske interesser og vil kunne forvente å få økonomisk gevinst av Møreaksen. De(n) bør derfor erklære seg inhabil i saken, mener Follestad. Slike grove beskyldninger bør konkretiseres og dokumenteres. Ellers fremstår dette bare som enda et eksempel på skittent spill og «fake news» fra motstanderne av Møreaksen.

Da Nordøyvegen skulle bygges, var bompengene mye større enn fergebillettene. Den gang var dette ikke noe problem for Frank Sve. Da er det neppe et problem nå heller, for Møreaksen. De som hevder at tomteverdiene vil stige med Møreaksen kan neppe samtidig mene at bompengene er et problem – da vil jo tomteverdiene synke.

Hvor var Follestad da kommunestyret i Vestnes diskuterte bompengeproposisjonen for Møreaksen? Både leder i Romsdalsaksen, Kai Magne Stokkeland (Ap) og styremedlem i Romsdalsaksen, Frode Gjelstenli (Frp) mente selv de ikke var inhabile i saken, og deltok under avstemmingen. Begge er også aksjonærer i Romsdalsaksen. I samtlige behandlinger i Molde kommunestyre har varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp) vært inhabil ettersom han er styreleder i Møreaksen.

Møre og Romsdal INP er mot traséen for Møreaksen, på tross av at den er raskest for det store flertallet av dem som faktisk krysser Romsdalsfjorden. Møreaksen gir også fastlandsforbindelse til to store øyer på Romsdalskysten. Uten Møreaksen er det Møre og Romsdal fylkeskommune som må bære disse enorme investeringskostnadene. Dette bør bekymre fylkespolitikerne langt mer enn hvem som skal bygge Eksportveien.

Istedenfor å erstatte fergene ønsker INP at E39 fortsatt skal være stengt over Romsdalsfjorden, og kun åpen mot betaling noen få minutter 2–3 ganger i timen, da slippes en begrenset mengde kjøretøy igjennom til svært redusert hastighet. INP vil heller utbygge den kontinuerlig åpne Eksportveien E136, som har mindre trafikk og som har jernbane fra Åndalsnes i tillegg.