Men når den offentlige kommunikasjonen mellom brukere og etat uteblir i planleggingen, går det som det gikk med saksbehandlingen om bussterminalen i Keiser Wilhelms gate. Den kilte seg i planutvalget forleden, da flere av medlemmene ønsket mere informasjon og utsatte saken.

Forstoppelsen ble endelig når medlemmer av planutvalget fikk engasjert en leddbuss for å prøvekjøre traseene. Resultatet ble full stopp i krysset Rådstugata – Keiser Wilhelmsgate. Her var det bare å rygge tilbake til start.

Årsaken til fadesen finnes mest sannsynlig på et administrativt plan. Noen har synset og ment, uten å involvere brukerne og partene fra næringslivet tidlig nok. Der foreligger nok av innspill og varsel i forbindelse med prøveprosjektet med palleterminalen og det showet som ble gjennomført sommeren 2017.

– Her var det om å gjøre å formidle et urbant miljø rundt en terminal som stengte for næringsdrivende i ei trekkfull gate, uten sollys annet enn på sommerstid og hver ettermiddag når sola er i vest. – Det er en årsak til at trærne foran rådhuset har 15 graders helling mot øst.

Dette samtidig som andre krefter snekret paller fortere enn fy, for å skape liv og røre på Kippervik-torget. Torg har vært byens sentrale samlingspunkt for kommunikasjon i hundre år. Det ligger sørvendt, åpent mot sjøen, med gode solforhold og le for vestavinden. Hvorfor ikke bare legge en terminal i Sjøgata foran torget og bli ferdig med det?

Dem græve i gatene i byen

Det gjorde vi mye på 80 og 90 tallet, når fjernvarme nettet ble bygget og annen infrastruktur fornyet. Derfor var det også mange som trakk til Moa og aldri kom tilbake til byen. Nå skal vi til å grave igjen.

Torget i Ålesund. Foto: Arne Almås/Privat

Ryktene sier at samtidig som bussterminalen skal bygges, ønsker Veivesenet å sanere Sjøgata og fylle overskudds masse fra Lerstad tunnelen i sjøen mot sør. Samtidig med at Ålesund kommune har et prosjekt med å dekke til de forurensende massene i Ysteneset. Så snart man er enig om bredden, skal også brua over sundet bygges.

Det haster like mye med alle prosjektene. Opp i det hele så er planleggingen av innslaget for Brosundtunellen i gang i Ysteneset.

Hvordan skal alt dette koordineres?

Kan løsningen være å øke frekvensen, koordineringen og åpenheten innen kommunikasjonen på planleggingsnivå, fremfor å øke bussfrekvensen i de neste årene?

– Det er lett å legge planer. Vanskeligere å vite hvor man la de etter en tid.

– Enda verre ser det ut til å være å koordinere de. – Ikke minst å gjennomføre de.