Men dessverre har været en ulempe, nemlig tørke og reduserte avlinger for bonden. Selv om det ikke er like dramatisk her i fylket som for andre deler av landet så får sterkt reduserte avlinger også andre steder i Norge store konsekvenser for hele nasjonen.

Situasjonen krever en nasjonal dugnad. Regjeringen og faglagene må gå gjennom regelverket for å forsøke bidra til at konsekvensene blir minst mulige for både bonden og forbrukeren. Alle som har et jordstykke som ikke er i bruk må forsøke slå det enten til rundball eller benytte finværet å tørke og pakke høyet. I år kan det også bli lønnsomt å høste og selge for selv fra små arealer. Så må kommunene sørge for at eiere av landbrukseiendommer ivaretar driveplikten.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!