I alle år har jeg samvittighetsfullt fylt ut skjemaet «Utleie av fast eiendom», med vedlegg. Jeg er deleier av et hus sentralt i Ålesund, og bor selv i huset.

Det er flere utleieenheter i bygningen, og oversikt over leieboere og innbetalt husleie følger alltid som vedlegg. Noe vedlikehold er fradragsberettiget, og jeg har alltid dokumentert slike utgifter med bilag, og mine «selvangivelser» – nå heter det «skattemeldinger» —har alltid vært godkjent.

Digital tvang

Men i år har Skatteetaten funnet på noe nytt og revolusjonerende: Skjemaet om utleie skal sendes inn elektronisk! Før har det vært sendt i Posten sammen med resten av opplysningene.

Nå skulle det fylles ut og sendes på data.

Jeg er «deldigitalisert». Jeg kan lese og skrive epost, betale regninger via nettet og bestille en flyreise eller en togbillett om jeg trenger det.

Men der stopper det.

Mange ikke-digitale

Jeg har aldri fått opplæring i bruk av data. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det minst 230.000 av oss som aldri har fått slik opplæring. Noen har pårørende og andre som hjelper til i datajungelen.

Noen er aleneboende og må stort sett greie seg selv.

Jeg er en av dem.

Så jeg regnet med at Skatteetaten fremdeles kunne lese den gamle oppstillingen av inntekter og utgifter, selv om den ble sendt i Posten.

Det kunne de ikke.

Skattlagt dobbelt

For der sto det at overskuddet av leieinntekter som før skulle dele med 50 % på meg og 25% på hver av de to andre deleierne.

Hele utleieinntekten ble nemlig ført til beskatning på meg, mens halve inntekten også ble ført til beskatning på de to deleierne, med 25% på hver.

Med andre ord: Skattevesenet har beskattet samme inntekt to ganger!

Svarer ikke

Jeg har skrevet til Skatteetaten om den åpenbare feilen tre ganger. Ingen reaksjon!

Siste gang sendte jeg henvendelsen rekommandert i Posten, og regnet med at da ville i alle fall ikke henvendelsen drukne i papirmengdene.

Ingen reaksjon.

Jeg har forsøkt å ringe etaten flere ganger.

Ingen tar telefonen.

Jeg har prøvd å kontakte skattekontoret i Ålesund for å avtale et møte med en funksjonær.

Ingen respons.

Et eldreopprør

Hvis du ikke hører til dem med digitale fingerspisser og EDB-syn, er du null og niks. Jeg har fått en restskatt på ca 20.000 kroner fordi jeg sendte mine opplysninger i Posten i stedet for i verdensveven og fordi Skatteetaten har skattet samme beløp to ganger.

Og jeg spør: Hvor ender de pengene som staten ikke skulle ha?

Eller er det ikke revisjon i Skatteetaten …..?

Jeg stiller i eldreopprøret mot digitaliseringsdiktaturet. Jeg utfordrer fylkets stortingsrepresentanter til å svare: Er det blitt ulovlig (og straffbart) å sende skattemeldingen i Posten?