For ordens skyld – E136 går fra Ysteneset i Ålesund til Dombås. Statens vegvesen region midt (SVVM) har brukt ressurser som tid og penger på Møreaksen i stor grad, og i svært liten grad på den viktige eksportvegen fra Ålesund sentrum, gjennom Romsdalen og videre til Dombås. Den tilsynelatende likegyldigheten til Statens vegvesen overfor E136 i flere tiår er både underlig og uakseptabel. Det er mange brister i måten SVVM har prioritert E136 versus Møreaksen, og det kaster et dårlig lys over etaten.

Cohen bruker få ord, slik poeter gjør når han i en sangtekst sier: «There is a crack, a crack in everything, that's how the light gets in» eller på norsk: «Det er en brist, en brist i alt – det er slik lyset slipper inn». Det er nettopp det som er i ferd med å skje på flere områder og av stadig flere viktige aktører og privatpersoner – det lysner.

Bompenger for Møreaksen

Nylig presenterte Statens vegvesen et forslag om plassering og nivå for bompasseringer knyttet til Møreaksen. Reaksjonene har vært mange og sinte.

Innkreving av penger før vegen er ferdig planlagt, og å be en påholden sunnmøring om å betale på forskudd for Møreaksen – når eksempelvis en ålesunder skal til hytta på Bjorli, er jo å be om trøbbel.

Målepunkt

Ingen benekter at en av E39-strekningene i sin tid ble definert som Ålesund – Bergsøya – øya der du kan kjøre videre langs E39 eller ta av til Kristiansund. At strekningen nå er redefinert til Ålesund – Bolsønes like øst for Molde sentrum provoserer mange. Er det for å parkere den brysomme utfordreren Romsdalsaksen, ettersom slike inngrep gjør store utslag på målinger som reiselengde og tid, samt samfunnsnytte og andre nøkkeltall?

Som målepunkt er Bolsønes like ulogisk som Hamar eller Gjøvik dersom korteste veg fra Mjøsbrua mot Oslo skal måles. Vegene der møtes igjen ved Minnesund – som derved er opplagt målepunkt.

Diverse undersøkelser

Flere mindre «avis-galluper», samt de to langt mer omfattende til Sentio (2019) og Norstat i 2021, har vist at Romsdalsaksen foretrekkes. Undersøkelsene blir forsøkt bortforklart med ord som useriøst og tvilsomme. Av 1000 svar til Sentio ønsket kun 17 % undersjøisk (Møreaksen) løsning. Norstat sin undersøkelse fikk 4002 svar fra samtlige kommune i M & R. Kun 23 % ønsket Møreaksen.

En uhildet utredning av Romsdalsaksen er ikke utført, tross mer enn 13000 krav fra underskriftskampanjen på Romsdalsaksen.no.

Men, det er liten tvil om at fylkets viktigste eksportveg E136 må prioriteres aller først med nødvendige ressurser i tråd med fylkestinget, viktige aktører som Norges Lastebileier-Forbund, NHO, sunnmørsk næringsliv, trolig også andre, og privatpersoner. Så – først tar vi eksportvegen E136!