Hadde vi gått for hardt fram og skada sauen, eller klipt hovudet av han,- ja, så kunne vi ikkje hatt ei årleg avkastning. Det var vanskeleg tider i 1940–45.

Utan direkte samanlikning vert det sagt at det er vanskeleg tider no. Dagens regjering hover inn pengar i statskassa som aldri før. Og det er verkeleg i ferd med å skade næringslivet, som vi skal leve av.

Eg er ikkje medlem i Frp, men i KrF. Likevel synest eg at Sylvi Listhaug har synleggjort galskapen som dagens regjering har presentert i forslaget sitt i statsbudsjettet. Eg vil nemne ei viktig næring, som Norge har hatt ynskje om skal vokse som ei av våre viktigaste eksportnæringar. Oppdrettsnæringa. Kva foreslår regjeringa? Regjeringa vil auke skatten på næringa med 40 %, slik at den samla skatten og avgifter vert om lag 85 %.

Kva vert soleis resultatet? Det vert lite igjen til å utvikle denne næringa i Norge. Vi bør nok passe oss no. Klipper vi for haldt no, vil utvikling av oppdrettsnæringa i Norge stoppe opp, og alt no er i utviklinga i gong i andre land. Som i Kina, Sør-Korea, Sør Amerika, USA, og fleire andre land.

Skattlegginga på føretak er 22 %, og så kjem andre skattar og avgiftstillegg. Skattlegging burde aldri overstige 50 % til saman. Eit føretak bør ha kapital for utvikling.

Det er klart at oppdrettsnæringa har tent godt med pengar, og kunne nok tolt 5-10% auke utan at utviklinga i næringa stoppar opp. Ei slik auke av skatt burde gå til kommunane der oppdrettsnæringa legg beslag på lokale areal.

Staten si formue har aldri auka meir noko år, enn det som skjer i år. Eg er for progressiv skattlegging, men det kan gå for langt. Eg håpar Sp leitar fram sundt bondevit, og ikkje let seg presse av SV, og kanskje Ap. Venstresida har alltid vore mest opptekne av kva staten kan hove inn, ikkje kva føretaka har å områ seg med.

No har eg berre nemnt oppdrettsnæringa, men galskapen i budsjettforslaget går stort sett ut over heile næringslivet. Også for el-kraftbransjen, som treng fornying og utvikling.