Sunnmøre går nå mot lysere tider for vegetaten i Molde har invitert Nye Veier til fylket for å få fart på stamveiutbyggingen som har stått på sparebluss i over 70 år— og spesielt den viktigste eksportveien E136. Vegetaten i Molde forbeholder seg retten til å bygge Møreaksen og henviser Nye Veier til å oppgradere den gamle bygdeveien i Romsdalen. Så her har Molde tatt seg vann over hodet, for Nye Veier vil aldri la seg styre av noen norske bedrevitere i Molde. Møreaksen blir aldri bygget for den har bare negative sider: både lengde, dybde og miljø, og vil koste over 50 milliarder fra Ålesund til Hjelset. Molde er ikke verdens navle, og heller ikke en millionby. Derfor må stamveien bygges der den tjener trafikantene best. Den korteste og retteste veien er både billigere, har større sikkerhet og aller viktigst man kommer hurtigere frem.

På Sunnmøre har vi felles stamvei fra Digerneset til Sjøholt, og det må være mulig å fortsette østover til Vaksvik og Tresfjord med tunnel til Måndalen og videre med gratis elferger. Med denne løsningen kobler man på flytebro over Langfjorden som også blir en del av stamveien E39 nordover til Hjelset. Her slår man to fluer en smekk, både Rauma og Fylkeskommunen kan spare både arbeid og midler med den påtenkte Langfjordbroa. Det må være naturlig å spørre både Statens Vegvesen og Nye Veier om prisen en trefelts vei med 100 km/t fra Sjøholt til Måndalen, med to tunneler og bare en vei å vedlikeholde?

Den gamle såkalte eksportveien for Sunnmøre kan aldri bli oppgradert til en stamvei-standard. Med denne felles løsningen E36 og E139 får man også en ny og sikrere vei til indre Sunnmøre, spesielt til den økende turisttrafikken, som er av de største i landet.

Det er på høy tid at det planlegges og brukes penger der behovet og trafikken er størst. Men det aller beste må være at Sunnmøre dras sydover. Og fri oss fra de svulmende byråkratiet og vanstyret i Molde. Hvor brukes pengene og hvor kommer de fra? Noe å tenke på for våre sovende politikere!

Det er brukt milliarder på Atlanterhavsveien og Trollstigen som fylles opp med stål, jern, glass og betong blant gigantiske fjell, og resultatet ser man i dag. Det er greinalaust!