Når vi nå går inn i høsten, så vet vi at det for Pensjonistforbundet som landets desidert største interesseorganisasjon for pensjonister, står mange viktige saker på oppgavelista.

Blant de saker som må prioriteres, er oppfølging av forbundets forslag til statsbudsjettet for 2023 der pensjonistenes helse, livsvilkår og økonomi er sterkt fokusert.

Forhandlingsretten

Videre blir tilbakeføring av forbundets forhandlingsrett svært viktig, samt refusjonsordningen i tannhelsetjenesten og en betydelig bedring i kommuneøkonomien.

Pensjonistforbundet er opptatt av å sette klare fotavtrykk på de viktige saker for landets pensjonister. Klare fotavtrykk fra en sterk organisasjon med stor oppslutning.

Som en viktig del av den videre organisatoriske opprusting, vil økning i forbundets medlemstall være sterkt fokusert. Et annet stort og viktig arbeidsområde er forberedelsene til vårt landsmøte 2023.

En så stor del av landets befolkning som gjennom et langt yrkesliv har deltatt aktivt i vår gode velferdsutvikling, har krav på å bli lyttet til og ikke bare få fortalt hva som ramler fra de rikes bord

Skal Pensjonistforbundet fortsatt være den gode medlemsstyrte interesseorganisasjon for landet pensjonister, er det viktig at vårt forbund har stor oppslutning, er godt organisert og har muligheter til å videreutvikle våre flinke ansatte.

Som medlem av forbundets sentralstyre, brenner jeg for pensjonistenes saker. Jeg ser frem til det arbeid vi sammen i vårt store forbund skal ta fatt på når «hverdagen» nå kommer. I vårt arbeid er det først og fremst våre 260.000 pensjonister som er medlemmer i Pensjonistforbundet vi har i tankene.

Styrke i fellesskap

Vi er også opptatt av at langt flere av de mer enn 1 mill. pensjonister som ikke er medlemmer, kan tenke seg å bli det. Det å vise sterkt fellesskap gjør inntrykk også på politikerne. En så stor del av landets befolkning som gjennom et langt yrkesliv har deltatt aktivt i vår gode velferdsutvikling, har krav på å bli lyttet til og ikke bare få fortalt hva som ramler fra de rikes bord.

Pensjonistforbundets målsetting er blant annet å samle alle pensjonister i dette landet i en sterk sammenslutning og arbeide for pensjonistenes helse, livsvilkår og økonomi. Som verktøy for dette arbeidet har vi i tillegg til forbundet dyktige sentrale apparat, våre fylkesforeninger med sekretariat og lokalforeninger i alle kommuner.

I tillegg til det, er vi pensjonister relativt godt representerte i de eldres viktige talerør eldrerådene både i kommuner og fylkeskommuner.

Vi pensjonister trenger å stå enda sterkere sammen. Jo flere vi står sammen, jo tydeligere blir vårt fotavtrykk.