Fylkestinget har fått på bordet et forslag fra fylkesrådmannen om å legge ned flere undervisningstilbud som er viktige for ungdom, arbeidsliv og kulturliv i Møre og Romsdal.

Elever fra ungdomsskolene får etter en slik «rasering» av relativt små, men allikevel svært viktige studier, mer begrensede valgmuligheter for videregående utdanning i Møre og Romsdal enn i andre fylker.

Jeg vil i mitt innlegg ta for meg ett av tilbudene som er truet av nulling: «International Baccalaureat Diploma Program» (forkortet IB) ved Spjelkavik videregående skole.

IB-programmet bygger på en utpreget vitenskapelig tankegang, og elevene har forskningsprosjekter i alle fag; i realfag, språkfag, økonomifag og samfunnsfag.

Elevene har også vitenskapelig metode og vitenskapsfilosofi som eget obligatorisk fag, og forskningsvinklingen gjennomsyrer hele programmet. I mai 2018 var det på verdensbasis etablert 3182 skoler i 153 land som ga elever tilbud om «Diploma Program».

På IB kan elevene velge om de vil ha fordypning i realfag, språkfag eller samfunnsfag. Elever fra IB skolene i Norge har utmerket seg faglig, blant annet har flere IB-elever representert Norge i Kjemi-OL, Fysikk-OL og Matematikk-OL.

IB programmene er internasjonalt anerkjente og blir regnet som gullstandarden for undervisning rundt omkring i verden. Noen prestisjeuniversiteter gir tilleggspoeng til de som har diplom fra IB og begrunner dette med at de fleste videregående utdanninger i verden har hatt inflasjon i karakterer settingen, noe IB ikke har hatt.

Hvorfor IB-skole i Møre og Romsdal?

1. Det aller viktigste er å legge til rette for internasjonalisering for næringslivet i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal har et internasjonalt næringsliv, noe vi er stolte av. Opprinnelig ble IB-tilbudet etablert i 1968 som et tiltak for å tilby et standardisert utdanningstilbud til barn av utenlandske arbeidstakere («expats»). Det er i dag 21 skoler som gir IB «Diploma Program» i Norge, flest rundt Oslo og i Rogaland, og alle fylker utenom Nordland har i dag minst en skole med IB-linje. Hvis IB-linjen ved Spjelkavik videregående blir nedlagt vil Møre og Romsdalvære det andre fylket i Norge uten et slikt tilbud til elevene (mens for eksempel Finnmark, Oppland, Hedmark vil ha IB-tilbud).

2. Dette er en linje som henvender seg til de som ikke har språkkunnskaper til å ta en norsk videregående og ambisiøse norskspråklige elever som ønsker å strekke seg litt lenger og ta IB-linjen for å forberede seg til universitetsstudier både i inn- og utland. Det er viktig at fylket også har tilbud til denne gruppen elever.

3. IB stiller høye krav til de som skal undervise og IB kurser lærere i sine metoder noe som også andre lærere kan dra nytte av i undervisningen. Både lærere og studiene blir med jevne mellomrom evaluert og hvis kvaliteten ikke holder mål vil skolen bli avskiltet. Dette betyr at lærerkreftene også må strekke seg.

4. Hvis linjen ved Spjelkavik videregående blir lagt ned vil det bli vanskelig å etablere et IB-«Diploma Program» i Møre og Romsdal i overskuelig framtid både på grunn av karantenebetingelser hos de som forvalter og godkjenner IB-utdanningene, og en ny søkeprosess som både vil være lang og omfattende. Det er derfor svært uheldig at denne linjen blir lagt ned før den virkelig har begynt å vise hva den kan bety.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!