Kull og atomkraftverk fases ut, vind og sol skulle erstatte dette. I tillegg til gass, hovedsakelig fra Russland. Resultatet er et kraftsystem i ulage der prisene nå er svært høye.

I sum fremstår tysk energipolitikk som svært dårlig fundert og uansvarlig. Risikoen ved politikken er åpenbart ikke vurdert og håndtert godt nok.

Krigen i Ukraina, og Russland som skrur igjen gasskranene, er egentlig bare toppen av isfjellet. Men like fullt er det den delen av forklaringen som trekkes fram mest.

I 2018 uttalte den amerikanske presidenten, Trump, i et møte med NATO og Jens Stoltenberg, at Tyskland kommer til å bli helt avhengig av Russisk energi og vil bli holdt som gissel av Russland.

«Vi skal beskytte dere mot Russland, men dere får energien fra de samme. Det er upassende» sa Trump. Utsagnet vekte latter og hoderisting fra Tyske utsendinger, men denne gang hadde Trump rett.

Dagens situasjon er at Tyskland som i stor grad har vært med på å skape dagens krise, ser ut for å seire på alle fronter.

Norge forsyner Tyskland med gass og elektrisitet. Den tyske stat har innført strømstøtte til innbyggerne. Næringslivet har fått innført makspris, etter samme modell som Fremskrittspartiet har fremmet for husholdninger og bedrifter siden høsten 2021. Markedet opererer som vanlig, men staten tar mellomlegget. En 100 % forutsigbar ordning.

Regjeringen her til lands har kommet med en fastprisordning til bedrifter som ingen vil ha, og det er ikke aktuelt å innføre samme ordning som Tyskland, uttaler statsminister Støre.

Det største selskapet som selger strøm til 7000 norske bedrifter, har rådet sine bedrifter fra å gå inn på de avtalene som tilbys fra norske myndigheter.

Det har alt skjedd at norske bedrifter har flyttet produksjon fra Norge til Tyskland, med begrunnelse at energikostnadene er betydelig lavere der (norsk gass). Forstå det den som kan.

Oppsummert så er Norge den største energi leverandør til Tyskland. Tyskland har betydelig bedre strømstøtte til innbyggere og bedrifter enn Norge.

I tillegg gikk Norge og Tyskland inn en avtale sist uke om hydrogenproduksjon til Tyskland, som vil bruke 17 % av Norges energiproduksjon.

En avtale med Statkraft sikrer Deutsche Bahn (DB), den statseide tyske jernbanen, ren, fornybar kraft i ti år. Den langsiktige avtalen garanterer for 190 gigawatt-timer årlig – det tilsvarer årsforbruket for omtrent 10.000 norske eneboliger. Prisen er 30 øre per kWt.

Denne gang kan en trygt si at Tyskland har «Seiret på alle fronter».