Frank Sve, Frps transportpolitiske talsperson, nestleder i Stortingets Transportkomité og fylkesleder i Møre og Romsdal, mener regjeringen har mer enn nok penger til veibygging i Norge. Sve hevder at pengesekken og pengebingen renner over. Geir A. Stenseth, leder i Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe i Møre og Romsdal, har en annen oppfatning: dersom Møreaksen blir bygd, vil det gå årtier før andre prosjekt her i fylket vil kunne komme i posisjon til finansiering.

Begge tar fullstendig feil. Pengesekken renner ikke over, spesielt ikke i tider med et krigførende naboland og medfølgende kostnadsøkninger. Stenseth er blitt forledet av Terje Tovan og Møre uten Møreaksens løgnaktige annonser før sine folkemøter. De hevder bevilgningene til Møreaksen blir «kuppet» av Statens vegvesen som vil starte opp byggingen av deler av strekningen på E39 mellom Ålesund og Molde, og at andre prosjekter i fylket da må utsettes.

Dette er løgn. Om det bevilges 24 mrd. til Møreaksen, så er de øremerket ferjefri E39 Ålesund – Molde. Disse pengene kan verken brukes til E136 Bjorli – Vestnes eller andre prosjekter i fylket. Sier man nei til Møreaksen så forsvinner midlene ut av fylket til prosjekter i andre deler av landet.

Stenseth villeder når han hevder at Møreaksen rammer finansieringen av andre prosjekter i fylket. Tvert imot, stoppes Møreaksen så må fylkeskommunen finansiere fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen, øyene vest for Molde. Nei til Møreaksen gir da langt mindre penger igjen til veibygging ellers i fylket i lang tid framover, motsatt av hva Frp hevder.

Stenseth vil prioritere Eksportvegen før Møreaksen. Han har ikke forstått at det er Nye Veier AS som er tildelt oppgaven å bygge Eksportvegen E139 Dombås – Vestnes, mens Statens vegvesen har fått oppdraget Møreaksen E39 Ålesund – Molde. Nye Veier AS får sine årlige bevilgninger uavhengig av tildelingene til Statens vegvesen, og Nye Veier AS prioriterer sine prosjekter ut fra egne kriterier, helt upåvirket av politikere og Statens vegvesen. Bevilgningene til Møreaksen har således ingen påvirkning på byggingen av Eksportvegen. Begge veiene er prioritert, å stoppe Møreaksen har ingen innflytelse på Nye Veier sine beslutninger om Eksportvegen.

Stenseth har ikke innsett at Eksportvegen og Møreaksen har felles trasé Ålesund – Ørskogfjellet. Når han vil prioritere E136 Ålesund – Digerneset – Sjøholt, så er dette også E39 Møreaksen på samme strekning. Det er meningsløst å stoppe byggingen av Møreaksen, når det er de samme strekningene på Møreaksen han ønsker å prioritere.

Beklageligvis synes motivet og drivkraften til Stenseth og Frp å være å skape splid og misnøye, og fyre opp under den velkjente fogderistriden. Det er veiene nær Ålesund og trafikken til og fra hans egen by der han tidligere var varaordfører som skal prioriteres. Da må ferjefri forbindelse til Molde stoppes. Med alle midler. Også løgner.