Begrunnelsene for å sette en fraværsgrense er mange. Jeg starter med et sitat fra en tidligere kollega: «det hjelper ikke hvor god du er, hvis du aldri er der». Sitatet er hentet fra arbeidslivet, men det er like relevant og aktuelt i utdanningssystemet.

Vi som arbeider i skolen ser at hyppig fravær først og fremst rammer våre svakeste studenter/elever. Dessverre slutter for mange uten at de har fullført utdanningsløpet. Svært mange av mine studenter har gitt utrykk for at de ønsker krav om tilstedeværelse. Manglende deltakelse kan føre til kunnskapshull, du kan bli hengende etter og du kan miste kontakten med dine medelever. Motivasjon og interesse kan svikte for de fleste av oss. Da er det greit at det stilles krav. Slik er det også i arbeidslivet.

God undervisning skjer i samspillet mellom lærer og elever. Faktorer som elevenes interesse, engasjement og det jeg kaller «klassekompetanse» er avgjørende for et godt læringsmiljø. Lærerens engasjement og inspirasjon vil også dale dersom hun/han stadig møter klasser med lavt oppmøte.

Undervisning består av ulike aktiviteter: Gruppearbeid, presentasjoner, diskusjoner og rollespill er viktige tillegg til ordinær tavleundervisning. Pedagogisk mangfold er avhengig av jevn deltagelse og engasjement fra både lærere og elever. Evnen til samarbeid og samhandling er en av de viktigste ferdighetene vårt samfunn trenger. Samarbeid oppnås sjeldent gjennom selvstudier.

Fafo har nylig evaluert virkningen av fraværsgrensen som ble innført høsten 2016. Evalueringsrapporten konkluderer med at ordningen er en «stor suksess» når det gjelder å øke elevenes tilstedeværelse på skolen og også en «suksess» når man ser på karakternivået.

Jeg ser at Sunnmørspostens leder stiller spørsmål ved om fraværsgrenser i skolen er viktig. Jeg mener ja!

Det er likevel ikke det eneste som er viktig. Skal vi lykkes med å få flest mulig elever til å fullføre sine studieløp er det nødvendig å ha lærere med faglig fordypning i fagene de underviser i. Fysiske rammevilkår i form av undervisningsmateriell, digitale hjelpemidler og tilrettelagte undervisningsbygg må være på plass. Tilbakemeldinger på læringsutbytte både underveis og som sluttvurdering har stor betydning både for den enkelte og samfunnet.

Møre og Romsdal er et fylke som har lykkes godt med at en høy andel elever i vgs. fullfører utdanningsløpet. Mye av årsaken til dette er at vi har fritt skolevalg til videregående opplæring.

NB! Innlegget er noe endret fra papirversjonen, etter avtale med innleggsforfatteren selv.