Nylig kom rapporten fra Menon Economics ut med at bruken av det norske veinettet skaper 1.100 milliarder kroner årlig. Å prioritere veier er en investering og en viktig forutsetning for at næringslivet skal lykkes. I Næringsfylket Møre og Romsdal er vi helt avhengig av gode veier for verdiskapning og trygghet.

Møre og Romsdal har i mange år vært det fylket som eksporterer mest per innbygger, i fjor var et rekord år for norsk vareeksport og Møre og Romsdal eksporterte for 178 000 kroner per innbygger. Ifølge Statens vegvesen fraktes 97 % av vare verdien på vei, da er gode veier en viktig forutsetning for næringsfylket vårt.

Regjering har til tross for dette kuttet milliarder og hele fem veiprosjekter av nasjonal betydning. Etter avtale med SV har regjeringen kuttet 900 millioner kroner til Nye Veier AS, noe som gjør utbyggingen av eksportveien E136 helt ugjennomførbart.

I vårt alternative statsbudsjett la Fremskrittspartiet inn blant annet en milliard kroner ekstra til Nye Veier AS, 1 milliard ekstra til rassikring og 500 millioner kroner til vedlikehold på fylkesveier.

Å satse på veier er å satse på fremtiden. Regjeringens pengebinge har aldri vært fullere, men likevel velger de å kutte i nødvendige veiprosjekt. For at næringsfylket Møre og Romsdal skal lykkes er vi helt avhengige av gode veier til transportnæringen, det vil vi i Fremskrittspartiet satse på.