Nå er det på tide at Arbeiderpartiet forteller sannheten; Blir det kommunedeling eller ikke?

De har et like stort ansvar som Senterpartiet når de sitter i regjering. Når statsbudsjettet ble lagt fram fra regjeringen, ble ikke kommunedelingen i Ålesund prioritert. Det vil overraske meg enormt dersom en ordfører fra Arbeiderpartiet i en av landets største byer, ikke har blitt hørt av egne partikamerater når budsjettet skulle ta form.

Fremskrittspartiet vet hvordan det er å sitte i regjering.

Selv om ting ikke var rosenrødt hele tiden, ble i hvert fall lokalpolitikere og spesielt ordførere invitert til budsjettkonferanser, og til å komme med innspill til statsbudsjettet.

Vi hadde politikere som tok til seg det lokalpolitikerne ønsket, og forstod hvor skoen trykte ute i kommunene.

I stedet velger nå lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet å forsøke redde seg inn gjennom å hudflette egen regjering. Det er ingen tvil om at statsrådene Gjelsvik og Vedum har et stort ansvar, men hovedansvaret ligger på Støre og Arbeiderpartiet som det desidert største partiet i regjering.

Da er det frekt at Arbeiderpartiet forsøker seg på en gedigen ansvarsfraskrivelse av hele kommunedelingen. De har tross alt satt prosessen i gang i regjering, da må de også levere.

På grunn av den håpløse lovforskriften så må det opprettes to nye kommuner, i stedet for å kunne skille ut Haram som egen kommune. Dette fremmet FrP forslag i Stortinget om å endre i fjor.

Det burde være unødvendig at Fremskrittspartiet, i motsetning til regjeringa, prøver å rydde opp i delingsprosessen for å få ned kostnadene av delingen.

Fremskrittspartiet lytter til innbyggerne. Derfor stemte vi for delingen av Haram og Ålesund, med det forbehold av at de reelle kostnadene skulle bli dekket av staten.

At pengene ikke har kommet setter demokratiet vårt i spill, og undergraver folkeavstemningen og de politiske prosessene som har blitt gjort.

Likevel kommer det aldri på tale at Fremskrittspartiet går med på å måtte dekke 237 millioner kroner fra budsjettene til skole, barnehage, helse og omsorg.

Derfor kommer vi til å be Stortinget og administrasjonen i Ålesund kommune om å stanse kommunedelingen dersom ikke pengene kommer innen neste kommunestyremøte.