Det er Yngve Birkeland som har et innlegg i Sunnmørsposten 16.1. med overskriften «Støtt Palestina». Han begrunner det med at «befolkningen i Gaza, i Øst-Jerusalem og på Vestbredden lever under konstant press på grunn av Israelsk apartheidpolitikk». Dette er ikke tilfelle. For det første er det frekt å beskylde Israel for apartheidpolitikk samtidig som en tar til orde for å støtte det palestinske lederskapet. I Israel har arabere fulle demokratiske rettigheter og deltar i alle lag av samfunnet fra det vanlige arbeidsliv til representasjon i Knesset. I palestinske områder er det livsfarlig for jøder å oppholde seg bare fordi de er jøder. Birkeland bør rette sine apartheid-anklager mot andre enn Israel.

For det andre er ikke hovedgrunnen til konflikten mellom Israel og palestinerne Israels «okkupasjon», men palestinernes vedvarende uvilje til å anerkjenne Israel som en egen jødisk stat. Konflikten handler ikke først å fremst om grenser og bosetninger, men om Israels rett til å eksistere. Israel har trukket seg helt ut av Gaza, men dette førte som kjent ikke til fred. Tvert imot har det bare blitt et sted for å starte angrep på Israel gang etter gang.

Til slutt tar Birkeland fram viktigheten av å forsvare menneskerettighetene. Her har han en utfordring. Slik menneskerettighetene praktiseres av de palestinske myndighetene er ikke noe å skryte av. Her mangler mye på ytringsfrihet, demokrati, kvinners rettigheter, rettigheter for annerledes troende osv. Om Birkeland får det som han vil blir det færre som får nyte godt av elementære menneskerettigheter, ikke flere.