Kommunestyret gjorde 12.12.2019 et målvedtak for den nye kommunen som vart slått sammen av fem tidligere kommuner, Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje og Ålesund, om nynorsk som skriftspråk i Ålesund kommune. Grunnet sentrale medlemmer i kommunestyret av nynorsktalende ble dette vedtak dessverre godkjent.

Ifølge nettsidene til Ålesund kommune innebærer det blant annet at «staten må skrive på nynorsk til kommunen og at kommunen skal skrive nynorsk blant annet på internett». Undertegnede ønsker nytt vedtak ved ny kommuneinndeling, slik at Ålesund igjen blir bokmålskommune som den opprinnelig var.

På tide med helt nytt kommunestyre? På tide med redusering av kommunestyret? (les halvering) På tide med flere i kommunestyret med livserfaring (les flere livskloke seniorer!)

Undertegnede mener bestemt at det sittende kommunestyret ikke har bestått. De er ikke lydhøre nok til ønsker fra innbyggerne de representerer.

Undertegnede viser til de mange vedtak som gang etter gang «rammer» både helsemessig og økonomisk innbyggere i Ålesund. Smertegrensen er nådd og når sentrale politikere har «parkert» sine stemmer, er utskiftning helt nødvendig for å ivareta alle innbyggere fra fødsel til grav sin livskvalitet.