Urovekkende få vet at det å drikke alkohol øker risikoen for kreft. Ta for eksempel brystkreft: Hvert eneste år utvikler mer enn 200 nordmenn brystkreft som følge av alkoholbruk. Likevel vet færre enn 1 av 10 nordmenn at å drikke alkohol øker risikoen for brystkreft. Det samme gjelder for tarmkreft, der bare 2 av 10 kjenner til sammenhengen. Årlig kan over 400 tilfeller av tarmkreft knyttes til alkohol.

På andre områder derimot, er kreftrisikoen godt kjent. De fleste vet for eksempel at å røyke og sole seg mye øker faren for kreft.

Det burde ikke være annerledes med alkohol – et stoff som har stått på WHO sin liste over kreftfremkallende stoffer siden 80-tallet.

Mangedoblet risiko

For det er faktisk slik at hele tre prosent av alle krefttilfeller i Norge, eller 1000 nye krefttilfeller årlig, kan knyttes til alkohol. Jo mer du drikker, jo mer øker risikoen. Samtidig er det slik at også moderate mengder alkohol øker faren.

Ett av syv av disse krefttilfellene er knyttet til moderat drikking.

Alkohol øker risikoen for krefttyper som tarmkreft, brystkreft, spiserørskreft, leverkreft og kreft i munn, svelg og strupe. Årsakene kan være flere. Blant annet kan et stoff som dannes i nedbrytningen av alkohol, skade cellene og genmaterialet vårt. Alkohol kan også påvirke kvinnelige kjønnshormoner, og slik knyttes til brystkreft. Vi vet også at alkohol forsterker andre kreftrisikoer, som røyking. Hvis du i tillegg til å røyke også drikker alkohol, mangedobles kreftrisikoen knyttet til røyking.

Hvilken alkohol du drikker, spiller ingen rolle for kreftrisikoen. Når du velger å drikke, har også lite å si. Det er den totale mengden alkohol over tid som spiller en rolle.

Du fortjener å vite

Vi har stor forståelse for at dette for noen kan være en tung beskjed å få. Alkohol spiller en viktig rolle i manges liv. Derfor er heller ikke målet vårt at du skal slutte å drikke alkohol.

Vårt ønske er at du skal kjenne til risikoen slik at du kan ta informerte valg. Kanskje gir denne teksten deg en anledning til å tenke gjennom hvor mye du drikker – og om det er rom for å kutte et glass? For selv om det er en dårlig nyhet at alkohol er kreftfremkallende, er den gode nyheten at hvert eneste glass du kutter, reduserer risikoen for å utvikle kreft.

Ingen garanti

Hva som gjør at hver enkelt av oss utvikler kreft er nesten umulig å si. Genetikk og uflaks er viktige ingredienser. Det er umulig å garantere seg mot å få kreft. Likevel vet vi at 1 av 3 krefttilfeller er knyttet til levevaner, og dermed kan forebygges.

Selv om vi ikke kan garantere oss mot å få kreft, kan du gjøre mye for å redusere risikoen. Det er det på høy tid at flere får vite om. Kanskje skal du tilby alkoholfrie velkomstdrinker neste gang du inviterer venner på middag? Det vil i så fall være et glass i riktig retning.