Med en årlig økning på 300 millioner får vi et fullfinansiert HV. Det har Norge råd til!

Heimevernet er den eneste gjenværende delen av Forsvaret som er landsdekkende og dekker i dag også kystlinjen. Heimevernet løser sitt territorielle oppdrag for kun 3 % av Forsvarsbudsjettet. Forsvarssjefens fagmilitære råd anbefaler nedleggelse av Sjøheimevernet (SHV) og Møre og Fjordane HV-distrikt 11. Dagens SHV kan bidra til overvåkning og kontroll av store deler av sjøtransporten langs vår langstrakte kyst og utgjør en helt nødvendig kapasitet for sikring av objekter med sjøside. HV-11 er en operativ stab som har forutsetning for å lede operasjoner innen Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane ned til Sognefjorden, et område som det tar 10 timer å kjøre gjennom.

Ved å vise til Totalberedskapen i Politidistriktene som består av Politi, Sivilforsvar og Heimevernet oppfordrer vi Regjeringen å opprettholde HV 11 og SHV som de er organisert og bemannet i dag.