For et par år siden flyttet jeg fra Oslo med familien til vakre Giske. Det er et godt sted å bo, med nydelig natur, lokalt fellesskap og samhold, og en skole og et idrettslag som utgjør hjertet i lokalsamfunnet.

Men hvilke møteplasser for barn og unge finnes det utenom den organiserte idretten? Tilbudet til barn og unge er under konstant press i alle budsjettforhandlinger, og selv lovpålagte kommunale tilbud som kulturskole og bibliotek trues med nedskjæring og nedlegging.

I rapporten Et bra sted å være forteller barn og unge over hele landet hvor viktig fritidsklubben er, og hva som skal til for at klubben er et godt sted å være på fritiden.

Ved å ikke ha fritidsklubb i Giske kommune, mangler vi en viktig arena for barn og unge. Giske er en liten kommune med til dels store avstander og spredt bebyggelse. Ungdom som ikke er en del av fotball- eller håndball-miljøet, deler en felles fritid på uformelle møteplasser; på skoleplassen eller under tak på barnehagens uteområde. Det er mørkt og kaldt å henge der store deler av året. Da møtes de unge hjemme hos hverandre, men da er også faren større for at noen blir ekskludert av fellesskapet på grunn av plass eller at noen kvier seg for å ha mange venner hjemme hos seg.

– Klubben er viktig for at vi har et bra miljø å være i, med trygge voksne. Det har vært viktig for meg å få føle at jeg får være en del av noe, forteller en ungdom i rapporten.

Klubben er et sted hvor barn og unge kan være seg selv, uten å måtte prestere eller konkurrere. Og den er åpen for alle. De voksne som enten jobber eller er frivillige på fritidsklubber, betyr mye for de unge.

– Jeg føler at fritidsklubben er en bra plass fordi man kan føle seg trygg der og være seg selv. Jeg går ikke så mye ut, utenom fritidsklubben, så for meg gir klubben meg mulighet til å være sosial, sier en annen klubbungdom.

Fellesskapet på fritidsklubben betyr mye for å få motvirke ensomhet og utenforskap, og kanskje kan nettopp dette bidra til å skape det inkluderende ungdomsmiljøet vi ønsker oss i kommunen vår.

Én av fem kommuner mangler en klubb der barn og ungdom kan være på fritiden, og Giske kommune er dessverre en del av denne statistikken. Det har vært en drastisk nedgang i fritidsklubber de ti siste årene, og vi i Redd Barna ønsker en lovfesting av fritidsklubber. Slik kan vi sikre at kommuner – uavhengig av økonomi – prioriterer at barna og ungdommene våre har et sted å være på fritiden, et sted som gir opplevelser, fellesskap og minner for livet.