Moa helsehus er i så dårlig forfatning at det er snakk om riving. Rivingen vil føre til at en attraktiv tomt i sentrum av Moa blir gjort tilgjengelig for utbygging. Ålesund kommunale eigedom (ÅKE) har blitt bedt om å komme med forslag om hvordan kremtomta skal utnyttes. Det som må komme som et sjokk for mange, er at ÅKE får ros av politikere når det blir foreslått en privat utbygger skak få overta tomta. I bygget skal kommunen kjøpe de lokalene som trengs til kommunal virksomhet. Da vet vi hva som skjer. Ålesund kommune bekoster dyr riving av helsehuset. Tomta blir overdratt rimelig til en lykkelig utbygger, som kan gni seg i hendene. Ålesund kommune kjøper eierandeler i bygget, mens utbyggeren sitter igjen med all fortjeneste.

Hvorfor kan ikke kommunen selv stå for utbyggingen og leie ut overskytende arealer? Politikerne har vel også lagt føringer på hvor høyt det nye bygget kan bli. Her er det bare å se på blokka ved siden av. Selv om ÅKE får ros av enkelte politikere for å komme med forslaget om en ekstern utbygger, ser vi at foretaket har mye å lære når det kommer til vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen.

At de som bygde helsehuset burde ha tenkt at fasaden er vanskelig å vedlikeholde, er ingen unnskyldning. Taket har manglet vedlikehold, noe som har vært med på å forringe bygget. Uansett er 43 år ingen alder. Men det må ha vært bedre før. Kolvikbakken ungdomsskole rakk jo å bli 60 år før den havnet på dynga.