I Ålesund kommune besluttet de to partiene å legge ned 80 sykehjemsplasser.

Nå foreslår de samme partiene i revidert nasjonalbudsjett å legge ned Eldreombudet. Mistillit til politikere blir ikke mindre nå.

Kan noen si meg hvorfor vi eldre skal gi de to partiene våre stemmer ved kommunevalget i 2023? Velgerne har makt, nok er nok.