Dermed også delstrekningene av denne stamveien. Og i forbindelse med kryssing av Romsdalsfjorden ble delstrekningen definert som mellom Ålesund og Bergsøy. Ikke mellom Vik, Otrøy og Rådhustrappen i Molde.

Norstat sin meningsmåling, der over 4000 personer ble intervjuet vedrørende fjordkryssings alternativene, avklarte en gang for alle at motstanden mot omveien og tunneltraseen Møreaksen ikke handler om hva en enkelt person i fylket vårt står for, men hva ett soleklart flertall i hele fylket står for.

MA-lobbyistene sin taktikk ved å bevisst neglisjere dette faktumet og med det, forsøke å henge motstanden mot MA omveien på noen veldig få enkeltpersoner, er bare så tragisk åpenbar. MA-lobbyistene jobber rett og slett bevisst med å forfekte at MA omveien vil bli en firefelts omvei som kun vil gagne noen veldig få og som vil bli en fordyrende omvei for de aller fleste, sett opp mot dagens fergeløsning eller flytebru alternativet Romsdalsaksen.

At ferger en sjelden gang kan stanse er fakta, at tunneler generelt stenges ofte er også fakta. Og omveien MA vil bli bestående av milevis med tunneler. Både enkeltløpstunneler og dobbeltløpstunneler.

Resultater fra flere tidlige spørreundersøkelser i mer eller mindre samtlige av fylkets aviser, har også bekreftet den åpenbare massive motstanden i fylket mot MA.

MA splitter rett og slett fylket vårt. Og det på flere måter.

Ref. også den lave trafikkmengden det her er snakk om. ÅDT Vestnes – Molde på ca. 2300 og ÅDT Otrøya-Molde på ca. 4–500. Verken befolkningen i fylket eller AS Norge trenger denne fordyrende firefelts omveien.

At befolkningen på Otrøya og Gossen ønsker seg fastlandsforbindelse er forståelig. Men da må det ses på andre løsninger. Firefelts motorveier for en ÅDT på under 4–500 er rett og slett det glade vanvidd.

Som en alvorlig tankevekker og som en liten referanse for å synliggjøre hvor tullete denne uønskede omveien MA virkelig er, er det snakk om en ÅDT på opp mot 30000 for Blindheimstunnellen.

Listen over ulemper med den av folk flest uønskede tunnel-omveien MA er lang, veldig lang. Nevner kort miljøversting, manglende synergi effekter mellom E39 og Eksportveien E136, å unødvendig lede gjennomgangstrafikken gjennom Molde by, totalt uegnet for myke trafikanter, enorm høydeforskjell fra toppen av Ørskogfjellet til dypet under fjorden (ca. 350 muh.), at undersjøiske tunneler/tunneler generelt innebærer ett enormt katastrofe potensial osv.

Noe å tenke over, spesielt for våres folkevalgte?