Han mener fyrverkeri er en «stolt tradisjon som skaper fellesskap og hyggelige opplevelser.»

Spets viser til en studie hvor dyr i en dyrehage ble observert mens det ble skutt opp fyrverkeri. Ti minutter etter oppskytingen var atferden til de fleste dyrene tilsynelatende normal.

Dette bruker Spets som «bevis» på at fyrverkeri ikke skader ville dyr. I denne studien observerte man et lite antall dyr som er tilvendt menneskelig støy, og dette beviser selvsagt ingenting om ville dyr i naturen. For øvrig viste resultatene fra studien at de fleste dyrene faktisk ble synlig stresset av fyrverkeriet.

Videre viser Spets til en artikkel fra Faktisk.no og mener på bakgrunn av denne at alt er i skjønneste orden siden «småfugler ikke dør av fyrverkeriskrekk». Hvis man derimot leser hele artikkelen forstår man raskt at konklusjonen er noe mer nyansert: «De mener imidlertid at fyrverkeri kan gjøre fuglene forvirret og sårbare om natta, og at dette kan medføre dødelige hendelser som normalt ikke ville funnet sted.»

Dette illustreres tydelig i en studie fra 2015 som gjennomgikk 133 hendelser hvor fugler ble påvirket av fyrverkeri. Studien konkluderer med at «bruk at fyrverkeri i stor skala i et vidt område, slik det er tilfelle på nyttårsaften i tettbygde områder i Europa, kan lede til populasjonsnedgang. Denne studien viser at fyrverkeri på ulike måter øker risikoen for dødelighet for den enkelte fugl og dermed dødeligheten for populasjonen. For bestander med ustabil status, negativ trend, små populasjoner eller sårbare arter, kan bestandsstatus bli påvirket.»

Man trenger ikke være forsker for å forstå at nyttårsaften er stressende for dyr som hunder, katter, hester og kyr. I 2021 døde hesten Balder etter å løpt inn i et tre etter å ha blitt skremt av fyrverkeri.

Sist nyttårsaften ble en kalv trampet i hjel da dyrene i fjøset ble skremt av høye smell.

Det anslås at ca. 50 % av alle hunder har en form for lydfobi.

Med tanke på at det finnes ca. 500 000 hunder i Norge, vil antallet hunder som opplever frykt på nyttårsaften være svært høyt.

En stor andel dyreeiere har ingen hyggelig feiring fordi de må passe på de skremte dyrene sine. Mange begynner tidlig å tilvenne dyrene med lydfiler med fyrverkeri og noen tyr til beroligende medisiner fra veterinær, uten at disse tiltakene gir noen garanti for en stressfri nyttårsaften.

Andre søker tilflukt i parkeringskjellere eller tar inn på hotellrom ved flyplasser for å unngå smellene. Mener Spets dette er i samsvar med en «tradisjon som skaper fellesskap og hyggelige opplevelser»?

Tiden er inne for å satse på tryggere og mer dyrevennlige måter å feire på. Hvor mange flere dyr må skremmes og dø før myndighetene lytter og innfører et forbud mot fyrverkeri?