Et slikt utsagn er både respektløst og næringsfiendtlig overfor de som skaper verdier og arbeidsplasser her i landet. Jeg begynner å bli usikker på om venstresiden forstår hva de er i ferd med å ødelegge, og jeg frykter at de nå gjør uopprettelig skade for næringslivet med dagens skatteregime.

Regjeringen og SV prøver nå å vrenge historien til at rike folk rømmer landet med onde hensikter med mål om å ikke betale skatt. Men sannheten er at de må rømme landet for at de lokale arbeidsplassene de har skapt, skal ha en mulighet til å overleve.

Skatt på skatt på skatt gjør at næringslivet langs kysten vår blør

Ved å skifte bostedsadresse unngår eksempelvis Kjell Inge Røkke å tappe Aker for penger.

Nyvalgt SV-leder Kirsti Bergstø. Foto: Ali Zare / NTB

Noen bedriftseiere må betale over 100% i skatt med den totale skatteøkningen som Jonas og Trygve har innført.

Problemet med formuesskatt, er at det er en skatt på bedriftens verdier. Det betyr skatt på utstyr, maskiner, fabrikken og kontor. Det må tas utbytte av bedriften for å få penger til å betale skatten, og da må man igjen betale utbytteskatt. Skatt på skatt på skatt gjør at næringslivet langs kysten vår blør – dette er ikke god distriktspolitikk.

Dyktige næringslivsledere har satset alt for å skape noe, ofret tid med familie og tatt store personlig risiko med pant i huset for å få råd til å satse. Når næringslivet gjør det bra, gjør også lokalbutikken, hotellet og restauranten det bra.

Dette vet vi her på Sunnmøre.

Alle skal selvsagt bidra med å betale skatt – noe næringslivet i Norge gjør hver bidige dag.

Norske bedrifter stiller bakerst i køen i konkurranse med bedrifter som drives av utenlandske eiere som slipper å betale formuesskatten. Høyre mener løsningen ligger i å fjerne formuesskatt, slik at vi kan sikre norsk eierskap, skape flere verdier og trygge flere arbeidsplasser.

Nå er det sterke krefter i Arbeiderpartiet som ønsker å invitere med seg SV inn i regjering, blant annet gruppeleder i Ålesund Arbeiderparti. Det skremmer meg at de ønsker å samarbeide med SV som mener at lokale bedriftseiere har ranet kysten.

Vi har mye å takke Røkke for, alt han har skapt av verdier til fellesskapet og arbeidsplasser. Det er mange andre bedriftseiere som Røkke som også fortjener en takk. Spørsmålet er vel, hvor mange arbeidsplasser regjeringen skal rane fra kysten med god hjelp fra SV?