Lytt til REMA – det er sluttsummen som teller. Det har også Sunnmørsposten forstått. Da Nordøyvegen skulle bygges, var bompengene mye større enn fergebillettene. Den gang var dette ikke noe problem for Frank Sve. Da er det neppe et problem nå heller, på Møreaksen.

Hofseth har rett i at hovedgrunnen for dimensjoneringen av fjordkryssingen er hensynet til trafikksikkerheten, ikke først og fremst trafikkmengden. Men når fergene blir avløst av undersjøiske tunneler, skjer en enorm oppblomstring av lokaltrafikken. Fjordkryssingen på Møreaksen har en planlagt levetid på opp mot 100 år. Det er neppe mange som mener man bør planlegge for evig stagnasjon i vårt fylke. Å bygge nye veier uten å ta hensyn til framtidig trafikkvekst er uansvarlig. Man har ikke råd til å stadig bygge samme vei om igjen og om igjen flere ganger. Estimert ÅDT for fjordkryssingen på Møreaksen vel 25 år fram i tid er over 10.000 kjøretøy.

Hofseth klandrer videre Sunnmørsposten for å være lettbent, fordi de seneste generelle kostnadsøkningene som følge av krigen i Ukraina vil medføre at kostnadsestimatet på 24 mrd. blir for lite. Nå er det vel spesielt prisen på stål som har eksplodert, ifølge Frank Sve. At dette vil ramme flytebruene på Romsdalsaksen hardt synes å være utenkelig for Hofseth. Er det virkelig bare Møreaksen som vil oppleve kostnadsøkninger?

Hofseth mener at det finnes flere fornminner i traséen for Møreaksen enn for Romsdalsaksen. Han har ikke forstått at det ikke er antallet, men typen fornminner, som er relevant. Derfor harselerer han med Riksantikvarens innsigelser til traséen ved Veøy. Hans egne synsinger trumfer fagfolks vurderinger.

På samme måte underkjenner han de fremste geologiske ekspertene i Norge, bl.a. ved NTNU i Trondheim, som sier at tunnelen under Romsdalsfjorden blir en av verdens sikreste. Japan ligger i et adskillig farligere område når det gjelder jordskjelv, med langt hyppigere og svært kraftigere skjelv enn her. Der har man lang og god erfaring med undersjøiske tunneler. Jeg mener Sunnmørsposten er klok som lytter til fagfolk fremfor Hofseths subjektive vurderinger. Det gjør nok politikerne også.

Hofseth har heller ikke forstått at Kystdirektoratets krav til seilingshøyde på 75 m og bredde på 400 m i hovedfarleden til Åndalsnes gjør Romsdalsaksen til et urealistisk alternativ. Samme konklusjon har også Nye Veier AS kommet til, de har konkludert at Møreaksen og fortsatt ferge er de eneste gjenstående alternativene.

Kreativ behandling av tall er bl.a. å utelate de. Slik som når Hofseth ikke nevner at om man sier nei til Møreaksen, den raskeste traséen for det store flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden, og som gir fastlandsforbindelse til to store øyer på kysten av Romsdal, så er det Møre og Romsdal fylkeskommune som må ta denne gedigne kostnaden. Slikt bør kritisk journalistikk få frem.