Ved starten av årets fastetid skjedde det utenkelige; det ble krig i Europa. De russiske angrepene på Ukraina har ødelagt ufattelig mye av boligblokker, barnehager, skoler og sykehus. Millioner er på flukt. Kvinner med små babyer og barn. Noen barn flykter alene. Flyktningkrisen er den raskest voksende i Europa siden andre verdenskrig. Kirkens Nødhjelp er i gang med å gi flyktninger akutt nødhjelp som vann, mat, ulltepper og helt nødvendige hygieneartikler.

Vi blir dypt berørt. Mange er allerede engasjert. Gjennom pengeinnsamlingen i årets fasteaksjon kan vi alle få bidra til å lindre smerte og styrke livshåpet både for dem som er på flukt og for de eldre og andre som ikke har mulighet til å flykte. Katastrofeinnsatsen er i gang.

Kirkens Nødhjelp har også et livsviktig langsiktig fokus i arbeidet for en mer rettferdig verden. Mange unge er veldig bekymret for framtida på grunn av klimaendringene. Det er et akutt behov for handling.

Klimaendringene må møtes med tiltak og ny teknologi. Noen steder kan enkle grep styrke framtidshåpet. Denne fasteaksjonen har vi også fokus på Malawi. Dette afrikanske landet, er på bunnen av alle statistikker som Norge topper. Utfordringene står i kø, men det er også erfaringer som gir håp.

Fem år gamle Alefa i Malawi går på førskole og får vann og grønnsaker fra hagen bak skolen. Der får foreldrene opplæring i bærekraftig og motstandsdyktig jordbruk, slik at de kan dyrke når det er tørt. Det nytter å iverksette klimasmarte løsninger.

En av løsningene er å styrke bøndene gjennom kunnskap, ny teknologi og tilgang til godt såkorn og gjødsel. En av dem som jobber med dette, er Takondwa Phanga (26). Han er agronom og ansatt i Kirkens Nødhjelp. Hver uke hjelper han over 200 bønder gjennom opplæring i nye jordbruksmetoder, blant annet gjennom å bruke drypp-irrigasjon som vanningsmetode. Denne metoden bidrar til større og sikrere avlinger på mindre areal, og krever mindre bruk av vann.

Millioner er på flukt fra krig. Og aldri før har så mange mennesker blitt drevet på flukt på grunn av klimaendringer som nå. Tørke og flom, konflikter rundt land og naturressurser og mangel på mat. Det er de brutale konsekvensene for verdens fattigste når temperaturen stiger og naturkreftene ikke lenger er forutsigbare. Regntiden er kortere og mer intens, elver tørker ut, fisk blir borte, såkorn skylles bort.

I tillegg til alle som lider under krigshandlinger, er over en halv milliard mennesker er på vei inn i ekstrem fattigdom. 40000 konfirmanter, barn og voksne snart skal ut og samle inn penger under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Til alle dere som skal ut med bøsser, takk for at dere engasjerer dere for andre! Gjennom deres innsats kan vi alle få bidra til å gi livshåp – på kort og på lang sikt.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!