Hver femte jente er mye plaget av depressive symptomer og hver tredje har kjent på det. Blant gutta gjaldt det samme for en av ti. Løsningen er kanskje å lage et bedre felles forsvar mot sinnets fiende.

I Ungdata, som tallene er hentet fra, melder ungdommen at plagene i stor grad stammer fra skolepress og -stress, kroppspress og sosiale medier.

Mye av presset har vi selv bidratt til å skape. Vi unge i dag har høye forventninger til oss selv – og vi opplever at også andre har det. Vi skal få gode karakter, få en god jobb og tjene godt for å være vellykket. Mange av oss klarer ikke å oppfylle forventningene til oss selv. Det er deprimerende.

Brutte forventninger bidrar verken å styrke den psykiske helsen eller øke motstandskraften vår. Tøffheten til gutta hjelper kanskje for noen, men gjør det vanskeligere å snakke om for dem som virkelig føler på at de sliter.

Nå må det understrekes at dagens ungdommer på ingen måte er aspeløv, på mange områder er vi mer ressurssterke en tidligere generasjoner – inkludert våre foreldre. Men, vi trenger litt bistand til å takle en mer komplisert verden, som vi både har skapt selv, og fått en viss bistand av de voksne til å forme.

Derfor trenger å hjelpe hverandre og vi trenger hjelp av andre. Det er kanskje ikke de store nasjonale løftene som bidrar mest. Har en kjendis problemer og forteller om dem, gjør det litt enklere for oss å også sette ord på hva vi føler.

Vi trenger også et lite psykisk førstehjelpsskrin når vi selv sliter eller kjenner noen som gjør det. Noen verktøy for å øke vår egen motstandskraft eller bidra til at andre løfter seg litt.

I tillegg bør skolen få mandat og ressurser til å ha et hjelpeapparat som vi ikke trenger å bestille time hos og oppsøke flere uker etter å ha kjent på en dårlig følelse. Vi trenger noen vi kan snakke sammen med når vi kjenner på den dårlige følelsen. Noen som både kan bidra til å løse vår indre konflikt og samtidig gi oss fornyede krefter til å kjempe videre.

Det vil gi oss en litt bedre hverdag og for mange også et litt lettere sinn, selv når det er høst.