Etter en grei leder i første del, kommer en spesiell vri mot slutten:

«Strekningen mellom Ålesund og Molde er et godt eksempel på hva man kan vinne. På et tidspunkt lå prisen for Møreaksen på nær 40 mrd. Ved å akseptere smalere veg og lavere fart ble dette kuttet med rundt 40 prosent».

Som kjent endres ikke de ekstreme kostnadene for Julsundsbrua og den doble, lange og dype undersjøiske tunnelen ettersom begge fortsatt skal ha fire felt – Julsundbrua grunnet stabilitet og tunnelen grunnet fortsatt 2 løp og flere titalls rømningsveier mellom løpene.

HR Prosjekt estimerte for 2–3 år siden kostnaden for den undersjøiske tunnelen til 11,2 mrd. Det ekstreme kostnads-spranget i senere tid tilsier omkring 15–16 mrd. til sammenligning. 24 mrd. er kanskje nok til brua og tunnelen. Men, hva med tunnelene og annet mot Molde og videre østover, vegsystem mellom Vik og Tresfjordbrua, tunnel fra Vik til Ørskogfjellet, samt Ørskogfjellet – Ålesund?

Dette er altfor lettbeint, Sunnmørsposten. De aller fleste forstår at kostnaden blir langt høyere enn 24 mrd. for Ålesund – Molde med den såkalte Møreaksen (MA) Inntrykket vi som er motstandere av MA har, er bevisst underprising av MA og motsatt for det oversjøiske alternativet Romsdalsaksen (RA) fra Statens vegvesen sin side. Å bygge en ny bru over Tresfjorden ved siden av den fullgode eksisterende er illustrerende.

Fornminner finnes i større omfang i MA-traseen enn RA sin trase, og bevegelse i havbunnen (jordskjelv) blir bagatellisert knyttet til den problematiske 15 km lange og dype undersjøiske tunnelen – den blir «verdens sikreste». Steinkirken fra 1200-tallet på Veøy blir imidlertid gjort mer katolsk en paven.

Muligheter for fornyet tilkomst med RA sin løsning til det vernede området ved kirka og prestegården på øya sin nordøstre del blir problematisert tross en 70–75 meters høy skogkledd ås og flere hundre meter mellom traseen og vernet område. Kirka og prestegården ble jo plassert der grunnet beliggenheten og den gode tilkomsten.

Kreativ behandling av kostnadstall og andre forhold er forståelig fra ivrige forkjemperne av MA, men slett ikke fra fylkets største avis i en lederartikkel. Tror virkelig Sunnmørsposten at sluttsummen blir 24 mrd. for Møreaksen?

Avisen har ingen grunn til å være tilfreds med sin manglende kritiske journalistikk knyttet til fjordkryssingen av Romsdalsfjorden!