Psykologspesialist Marit Johanne Bruset etterlyste evidensbasert praksis i avisen 27. august.

Et råd til Bruset er selv å bruke evidens når hun skriver i avisen. Evidens er kort sagt noe som er opplagt, bevist eller resultat av forskning. Bruset bruker ikke evidens i sitt innlegg om Tavistock-klinikken i London. Som hun uten grunnlag sier er den eneste klinikken i Storbritannia for behandling av kjønnsinkongruens. Hennes innlegg er ikke evidensbasert, da det i England finnes en avdeling i Leeds i tillegg til London. I Skottland har de fire klinikker, med fokus på barn og unge i Glasgow. I Nord-Irland og Wales har de også klinikker, men disse retter seg spesielt mot unge over 18 år. De under 18 blir henvist videre til nærmeste barne- og ungdomsklinikk. Jeg antar at Bruset kjenner Storbritannia som meg, med fire nesten autonome land, Skottland, Nord-Irland, Wales og England.

På grunn av økning i henvisninger, lange ventelister og mal-praksis er det bestemt å dele tilbudet i London på fire klinikker. Vi må huske at det i Stor-London bor 15 millioner mennesker, tre ganger så mange som i hele Norge. Med mal-praksis ved Tavistock er det blant annet at klinikken ikke utfordret klientene nok på om de var transpersoner eller ikke. Men ble likevel satt under behandling, hormonelt og kirurgisk. Det var ikke noe som Bruset påstår var et resultat av transaktivisme. Manglende evidens fra Bruset.

Bruset bruker Queer Theory som argument og setter likhetstegn mellom teorien og transaktivister. Der tar hun grundig feil og bruker ikke sin evidensbaserte kunnskap. Queer theory prøver å forklare hvorfor noen er heterofil og andre homofil. Der det er det heteronormative synet som ligger til grunn, mens homofili er en avart av menneskeheten. Utgangspunktet er om homofili er medfødt eller en sosial konstruksjon, altså miljøbetinget. Om det er foreldrenes «skyld» eller klassekameratenes, lærernes skyld? Skal tro hvilken evidens Bruset har på dette spørsmålet.

Bruset slenger om seg med ord. Siden hun er så opptatt av evidens, hvorfor kan hun ikke snakke et språk som folk forstår. For eksempel det engelske Whistleblower bruker hun flere ganger. På norsk varsler. Tenker hun at ord er makt, så hun må bruke et språk ingen forstår?

Jeg er enig med Bruset at det er ikke bare å sette i gang behandling. En må være sikker på at det en gjør er riktig for den personen det gjelder. Utgangspunktet for samtaler og veiledning må ikke være basert på at transpersoner og homofili er en sosial konstruksjon, som i diskusjonen om konverteringsterapi. Bruset har ingen evidens på hvorfor noen er transpersoner eller homofile. Hvis hun da som psykologspesialist ikke heller sin basiskunnskap til Freud og Ødipuskomplekset. Som evidens på dette spørsmålet mente Freud at homofili kom av at vi hadde en sterk mor og fraværende far. Ødipus hadde det samme, så han drepte sin far for å kunne gifte seg med sin mor. Sistnevnte er ikke evidensbasert, men et gresk sagn.