Det var interessant å lese i Sunnmørsposten 24.07.22 i et innlegg av Rasmus Rasmussen at jeg farer med usmakelige løgner? Det som gjør innlegget hans interessant er at han i innlegget ikke kan påpeke at jeg har løyet.

Ja, jeg har påpekt at lokale stortingspolitikere burde erklært seg inhabile da man vitterlig hadde eierskap/økonomiske interesser i flere firma, som driver eiendomsutvikling på eller i tilknytning til den ene øya, dette er ikke løgn. Det var og er min påstand at vedkommende burde erklært seg inhabil. Andre navngitte personer i innlegget hans har ikke jeg påstått noe om. Slik at både de og den forsamlingen de deltok i har vurdert de habile.

At jeg til tross for oppslag i media fra nye veier, om prioriteringer så betyr ikke det at jeg behøver å tro på det. Jeg har påpekt at Møre og Romsdal INP ser det uheldig at SVV fikk utbyggingen av MA og Nye veier Eksportveien, vedtaket i Fylket heter at Eksportveien er den viktigste veien for fylket, vedtaket omhandler også en stor utbygging, Møreaksen. Derfor burde Eksportveien vært tildelt SVV ikke nye veier, fordi dette gir mulighet for politisk styring av utbyggingen Porteføljen til Nye veier er det ingen politisk styring på. At jeg påpeker dette faktum i vedtektene til Nye veier er ikke løgn.

Møre og Romsdal INP har ikke som jeg kan erindre sagt at fastlandsforbindelsen til Øyene skal droppes.

Når man hevder at man farer med løgn, så kan det være greit å undersøke fakta først. Hadde Rasmussen tatt seg tid til å skumme gjennom partiprogrammet til INP ville han sett at INP mener at ferjer er en del av veinettet og dermed skal finansieres over statsbudsjettet. Derfor har heller ikke Møre og Romsdal INP sagt noe om å betale for ferjer. For det neste så har Møre og Romsdal INP sagt at vi ser det svært uheldig at man skal bygge en Europavei med slike høydeforskjeller når det er et alternativ som er flatere. Som vil være til nytte for større deler av fylket enn Otrøya og Aukra. At vi derfor ikke er tilhenger av Tautratunellen, er heller ikke løgn.