Kostnadene er tidoblet, fra 178 millioner kroner til 2,1 milliarder kroner - før man i det hele tatt har starta. I tillegg kommer prisstigning, renter og kostnadene ved drift av ledningsnettet.

Og det er en reell risiko for budsjettoverskridelser. Anlegget i Bergen sprakk med 500 prosent, 1,7 milliarder, hovedsakelig pga fjellkvaliteten, noe man ikke kan si noe om før man går inn. Erkjennelsen kom; de hadde brukt de beste talla og vært for forsiktige med å kommunisere risikoen for at det kunne bli dyrere.

Vi vet ikke hva den endelige prislappen blir, men den blir langt over 2,1 milliarder. Risikoen for den endelige prislappen bærer innbyggerne og næringslivet alene!

Kan noen svare på hvor mye økningen blir i kommunale avgifter? Eller går vi inn i dette med bind for øynene? Blir det 40.000 ekstra i året per husstand? Blir det 80.000 - eller mer?

Alle som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet i Ålesund kommune skal betale. Det vil overraske meg om de som bor på Hessa, Aspøya, Ellingsøya, Sjøholt, Skodje, Ørskog osv er så interessert i det. Og det for å erstatte bare fire av dagens anlegg.

Hva med anlegga som gjenstår, de resterende 70 prosent av arealet i kommunen. Skal man bygge gigantanlegg for Ytre bydel, Ellingsøya, Skodje osv også? Selvfølgelig ikke, for det finnes rimeligere alternativ som tilfredsstiller miljømessige krav.

Det viktigste politikerne må spørre seg om: Har innbyggerne råd til å betale dette, i disse tider da mange sliter økonomisk? Prisstigning i samfunnet, renteøkning, matvarepriser, drivstoff, strøm, bompenger, vannbehandling, forslag om økt eiendomsskatt, kloakkløsning for de resterende 70 prosentene av arealet. Det er en grense for hvor mye man kan pålegge innbyggerne i kommunale avgifter!

Men AP, Høyre, Krf, Venstre, MDG og SV synes tydeligvis at denne eksplosjonen av ei kostnadsøkning er helt greit.

Når kostnadsøkningen har vært så kraftig, har kommunestyret i lys av kommuneloven § 14-1 plikt til å vurdere andre alternative metoder som kan bli mindre kostnadskrevende for innbyggerne.

For hvem vil ellers ha råd til å bo i Ålesund - bare de privilegerte? I alle fall ikke vanlige folk.

Byggestopp er det siste halmstrået av et argument man tviholder på for å forsvare kostnadene i denne galskapen. Men truslene blir tomme når det er mulig å få på plass alternative løsninger på kortere tid, som er billigere og attpåtil bærekraftig. For alternative løsninger fins, om man er ydmyk nok til å undersøke.

Når det går prestisje i å gjennomføre et prosjekt, koste hva det koste vil, da er det ikke innbyggerne som er i fokus.

Om vi tidligere ikke har vært tydelig nok: Kvasnesanlegget gjelder deg, i aller høyeste grad. Uansett hvor du bor i Ålesund kommune, så er det du som skal betale

Og – hold dere fast. Hørte vi fremme på podiet at «de» hadde glemt å ta Haram ut av beregningene?