Om en elev sliter mentalt eller fysisk og trenger noen å snakke med, er det svært avgjørende og viktig at helsesykepleierne er til stede.

Behovene for deres kompetanse er ikke mulig å tidsbegrense, for ingen vet når en elev trenger hjelp og støtte. Derfor er deres tilstedeværelse hver dag, fra skolestart, til skoleslutt viktig.I dag er helsesykepleierne til stede 2 eller 3 dager i uka på fleste skoler. En lapp på døra med; «ikke i dag, kun mandag og onsdag» er det som møter mange elever. Det er ikke sånn det skal være når elever med akutte problemer ønsker å møte dem.

Selv opplevde jeg at skolehelsetjenesten ikke strakk til da jeg selv fikk et behov for samtale.

Norske elever lever i en tøff hverdag med store krav og forventninger til å prestere. Møre og Romsdal AUF mener derfor at det burde være en selvfølge at elever med prekære behov blir møtt med den hjelpen de trenger, raskt, og når de trenger den.

Selv opplevde jeg at skolehelsetjenesten ikke strakk til da jeg selv fikk et behov for samtale. Da jeg gikk i 6. klasse mistet jeg onkelen min som døde av kreft. Dødsfallet var ventet, men når det først skjedde føltes det som om hele verden skulle falle sammen. Og da jeg forsøkte å oppsøkte dem var de ikke til stede.

Da jeg et år senere mistet enda en onkel, og da et mer overraskende dødsfall, ble terskelen for høy for å gjøre nok et forsøk på å få en samtale. Jeg valgte å holdt all smerten inni meg og turte rett og slett ikke å snakke med noen om hvordan jeg hadde det. Det gikk bra med meg, men med andre, som kanskje opplever verre ting personlig kan dette lede til selvskading og i verste fall selvmord.

Når en elev med klare og akutte behov blir møtt av en stengt dør kan dette få alvorlige følger. Spesielt for elever som opplever en mental smerte. Alle barn og unge i Norge har rett til å føle seg trygge på skolen, da må de også kunne vite at helsesykepleierne er der når de trenger det!

Helsesykepleiere er en viktig del av norske skoler, da er det viktig at de er til stede. Deres tilstedeværelse i skolehverdagen er en trygghet i seg selv. Elever opplever mye også utenfor skolehverdagen, men det er på skolen, og da helsesykepleierne de ofte henvender seg for å få en samtale. Ikke minst gjelder dette barn som opplever overgrep, vold og mobbing.

Møre og Romsdal AUF mener at det nå er på tide at kommunene prioriterer tilgjengelige helsesykepleiere hver dag, til alle skolene våre. Det handler om at de som en gang stod alene og ikke fant en annen utvei aldri skulle stått alene!