Fra Wikipedia: «Landeveisrøver er en betegnelse på de lovbrytere som overfaller og stjeler fra reisende på landvegen. Opp gjennom århundrene var all reisevirksomhet forbundet med en viss risiko da man var etterlatt til seg selv. Mange reisende slo seg derfor sammen når man reiste på spesielt farefulle strekninger.»

Dagens utfordringer og landevei røveri ligger heldigvis på et litt annet plan. Men for dem som interesserer seg for samferdsel, noe de fleste burde, så er saken svært alvorlig. Etter at Statens vegvesen (SVV) har brukt 6–7 år på planleggingen av E39 gjennom fylket, samtidig som de har forsømt prioriteringen av E136 Eksportvegen, prøver de nå å innlemme deler av den i Møreaksen-prosjektet.

Hvordan i h... går det an, spurte en bekjent. Det som i fjor var Møreaksen E39, er nå blitt delt opp i fem bompenge-strekninger, med forslag om egne søknader og bompengeproposisjoner. Årsaken er enkel. «The point of no return» for fjordkryssingen må skje fortere enn fy. Greit nok det, om det ikke hadde vært for at SVV også har delt opp Eksportvegen E136 og innlemmet denne i veien mot Molde. Mye i et forsøk på å få Sunnmøre til å bidra økonomisk.

Eksportveien, som alltid har betydde «rakeste veien» inn og ut av fylket. For Sunnmøre med rundt 50 prosent av befolkningen er den navlestrengen. Den er nå forslått å bli partert på Ørskogfjellet.

En prosess hvor Sunnmøre ikke har deltatt. Dette da SVV har vært så strategisk lur, at planene har foregått i nabokommunen Vestnes og med en referansegruppe bestående av romsdalinger. Selvfølgelig ispedd et par sunnmøringer, som sannhets vitner og gisler, uten videre innflytelse.

Forslaget nå, er få i gang Vik – Julbøen. SVV vil på Ørskogfjellet snu E136 mot Vik, slik at E136 trafikken og trafikkmengden i tunnelen mot Vik øker nok til å betale gildet. I all hovedsak av Sunnmøre og næringslivet der.

Den nye tilkoblingsveien som må komme mellom Vik og Tresfjordbrua er videre foreslått å bli en ny E136-strekning med egen bompengeinnkreving. Daværende strategisjef Kjetil Strand i SVV anslo i 2016 at prosjektet ville koste rundt 1,2 milliarder. I all hovedsak betalt av gjennomgangstrafikk som slett ikke skal krysse fjorden.

Skorgedalen vil i fremtiden bli forsøkt overlatt til fylket, som fylkesvei, med ditto oppmerksomhet og vedlikehold. Samtidig sier SVV at de vil søke å sette opp bommer og andre trafikale begrensninger som gjør at benyttelsen av gamle eksportveien ikke blir formålstjenlig.

At SVV og Molde ønsker at Sunnmøre skal finansiere deler av deres drømmer med blant annet strekningen «Melkeveien», på bekostning av E136 Eksportvegen er og blir feil.

Eksportveien E136 skal fortsatt ned Skorgedalen og rakeste veien mot Dombås. Ingen flere krøller på denne, enn høyst nødvendig. Her bør SVV heller konsentrere seg om å rette den ut videre mot Ålesund fremfor å krølle den til mot Molde. «Melkeveien» kan de ta inn i budsjettet for E39 Møreaksen, slik det tidligere var planlagt.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!