Den reelle inntekten fra olje og gass endte på 832 milliarder kroner, ifølge offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå. For 2022 vil inntekten bli betydelig høyere. Siden høsten 2021, og spesielt etter at krigen i Ukraina brøt ut, har Norges inntekter fra olje og gass skutt i været. Bare fra oktober til februar økte inntektene med 265 milliarder kroner.

Nasjonen Norge tjener minst tre milliarder kroner hver dag på produksjon av olje og gass.

Jeg presenterer disse tallene som en bakgrunn for min indignasjon over våre politikeres oppførsel.

Regjeringen har i Revidert Nasjonalbudsjett foreslått et kutt i Norges bidrag til FNs utviklingsprogram på 440 millioner kroner, og til sammen et kutt i bidragene til FNs bistandsarbeid på 850 millioner kroner. Pengene skal i stedet brukes på de ukrainske flyktningene som kommer til Norge.

Av et bistandsbudsjett på 44.9 milliarder kroner kan dette synes lite, men det betyr svært mye for FNs arbeid blant verdens fattigste. Dessuten er signalbetydningen stor. Er Norge i ferd med å trappe ned sitt engasjement gjennom FNs utviklingsprogram?

Ærede politikere, kuttet i bidragene utgjør noen timers inntekt fra vår oljeproduksjon! Norge tjener ubegripelig masse penger på Europas ulykkelige situasjon. Skal vi straffe de fattigste i verden fordi Ukraina også trenger vår hjelp? Det blir som å ta fra de kronisk fattige og gi til de akutt fattige.

Så til den etiske siden av denne situasjonen.

Norge har et oljefond på 8 000 milliarder kroner. Vi skjønner egentlig ikke hvor mye penger dette er. Vi sparer penger til de kommende generasjoner, heter det.

Som guttunge i Nørvegata gikk jeg på søndagsskolen i Frikirka. Høiberg-familien hentet ungene med buss hver søndag. Der fikk vi lære om den rike mannen som ville følge Jesus. Selg alt du eier og gi pengene til de fattige, var grei beskjed. Men mannen gikk bedrøvet bort, for han var meget rik.

«Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer». Det var lærdommen vi fikk med oss.

I dag er Norge blitt en velferdsstat basert på et kristent verdigrunnlag, men jeg tror likevel vi trenger å minnes på dette budskapet. Vi blir ikke lykkelige av å ha en masse penger.

I Peer Gynt er Dovregubbens ideal å være seg selv nok. Dette må ikke bli vårt ideal.

Vi må passe oss for å bli blendet og nærsynt av vår oljerikdom. Men jeg har tro på det norske folk. Jeg er sikker på at vi fortsatt vi dele vår rikdom og goder med dem som er dårligere stilt enn oss. Faktisk har vi ikke noe valg, dersom vi vil ha fred i verden og fred med oss selv.