Å sammenligne en terskelfjord som Storfjorden med et badekar kan være i drøyeste laget. Litt fantasi hjelper – og gjerne noen tilpasninger av karets fasong som for eksempel en litt lavere kortende ved avløpet. Justeringer som fjordarmer og ujevn bunn i forhold til badekaret ser vi her bort fra.

Det finnes allerede 6–7 oppdrettsanlegg som belaster Storfjorden. Fjorden utfordres på flere steder av ressurssterke aktører. Hofseth planlegger et landbasert oppdrettsanlegg inne i fjellet ved Raudbergvika i Fjord kommune, og Statsforvalteren er skeptisk. På plussiden; anlegget er landbasert.

I ytre del av fjorden foreligger det planer om 2 nærliggende sjøbaserte oppdrettsanlegg. MOWI ønsker å etablere anlegg ved Båtneset, og Måsøyval i Eikremsvika på Sula. Flere leserbrev og andre kommentarer gir et klart inntrykk av stor skepsis i nærområdet.

Miljømessig er det verdt å merke seg en påstand fra fiskeribiolog Jan-Erik Dyb med flere. De hevder at ved flo og fjære så flyttes sjøvannet fram og tilbake (oscillerer) – og at vannet skiftes ut i svært liten grad. Utskiftingen skyldes i første rekke tilførsel av vann fra elver som renner ut i sjøen. Merk påstanden fra Dyb & co.: «Dette medfører en motgående strøm inn i fjorden i dypet!»

Det planlagte kloakkrenseanlegget på Kvasnes får langt fra optimalt utslipp i forhold til fremtidige krav. Manglende rensing av fosfor, nitrogen og mikroplast er eksempler på det – og dersom Dyb har rett bør vell kloakkutslipp inne ved et fjordsystem som ved Kvasnes være utenkelig når strømmen i dypet går inn i fjorden?

Flere sjøbaserte fiskeoppdrettsanlegg og dårlig renset kloakkutslipp fra 45.000 innbyggere inne i en terskelfjord vil resultere i en sterkt forurenset fjord. Mengder med grums vil dannes i sjøbunnen. «Grums» er også tilført via flere tvilsomme prosesser knyttet til «Kvasnes», samt at flere nye oppdrettsanlegg vil medføre en sårbar fremtid for livet i sjøen.

Enkelte «sovende journalister» har enda ikke våknet av forvaltningslovens krav om å undersøke alternative løsninger, og heller ikke av den hastige handelen med grunneierne få dager før avstemmingen i Ålesund bystyre 8. februar, da resultatet snudde fra 31–16 til 22–25 for utredning av desentraliserte kloakkrenseanlegg.

Storfjorden er mye grunnere helt ytterst, og kan gi en assosiasjon til et badekar eller basseng. Badekar er en smart innretning, for i bunnen finnes det ei propp som gjør enkel rengjøring og tømming mulig.

Slike propper finnes ikke i Storfjorden!