For å si det i klartekst: Denne dagen skal en hedre de som kjempet for Norges frihet gjennom fem harde krigsår, og det er en sterk tradisjon i Ålesund. Men dessverre på en eller annen måte har NIVO ved hjelp av pådrivere i Oslo fått det til at denne Frigjøringsdagen skal gjelde også NIVO.

Etter mitt skjønn så burde denne dagen være forbeholdt Frigjøringsdagen etter andre verdenskrig

Og ettersom en leser Sunnmørsposten, så er det denne gruppen som nå skal overeksponeres 8. mai?

Etter mitt skjønn så burde denne dagen være forbeholdt frigjøringsdagen etter andre verdenskrig.

Den rette dagen for NIVO var mer naturlig å knyttes opp mot FN-dagen 24. oktober. Alle operasjoner utenlands for Norge er tuftet på vedtak i FN.

Og ære være de soldatene som melder seg til denne tjenesten og drar utenlands.

Men den største militære ressursen vi i forsvarssammenheng har i Norge er Heimevernet som ble bygd opp etter krigen. I den kalde krigen hadde Norge 90.000 mann med våpen/skudd hjemme som på kort varsel kunne mobiliseres på et par timer — og ikke minst var vi tilknyttet NATO.

Ikke å forglemme alle de tusener som har avtjent verneplikten i Nord-Norge under mange ekstreme vinterøvelser sammen med våre allierte NATO-land.Derfor har Forsvarssjef Eirik Kristoffersen skrevet følgende om veteranbegrepet, internasjonale operasjoner og ikke minst om den kalde krigen som siteres her:

«Under den kalde krigen, etter Sovjetunionen oppløsning og i en ny, sammensatt sikkerhetspolitisk verden har alle som har tjenestegjort for landet i Forsvaret lagt ned et betydelig innsats. Ofte under tøffe forhold i tjeneste for landet.

Som vernepliktig inne til førstegangstjeneste, sivilt eller militært tilsatte eller på årlig trening i Heimevernet eller repetisjonsøvelser. Mange av disse folkene har aldri deltatt i internasjonale operasjoner, men de har likevel tatt ansvar for å verne vår suverenitet. Det er disse folkene jeg inkluderer som veteraner for Forsvaret.

I veteranbegrepet vil jeg legge til alle kvinner og menn som hver dag har forsvart våre verdier og vår frihet både hjemme og ute. For meg er veteraner alle som har bidratt til å bevare Norges suverenitet og bevart fred, frihet og demokrati, Derfor er alle som har tjenestegjort i Forsvaret veteraner», skrev forsvarssjef Eirik Kristoffersen.