Den ene, Sundsbø, skrev en kommentar til mitt leserbrev «Mest mulig veg for pengene?» på KSU.no, og den andre, Rasmussen, skriver det samme pluss en del mer i et leserbrev hos nevnte nettavis, Sunnmørsposten og kanskje flere. Ettersom de virker samkjørte er denne kommentaren til begge.

Gledelig at de er enig i at det som oftest er billigere å bygge korte veger enn lange. Unntak finnes alltid, men det er jo en grei hovedregel. Det er også riktig at svært få reiser vil gå fra/til endepunktene til ny E39, men variablene for reisene er utallige.

Uenigheten ellers er stor. Mitt hovedsyn er at stamveger skal bygges så korte, raske, flate og kostnadseffektive som mulig. Befolkningsrike områder skal som magneter trekke stamvegen til seg, men den skal ikke ledes gjennom sentrale bydeler eller bygder.

Årsaken til den store uenigheten er at Sundsbø/Rasmussen har sitt fokus på Møreaksen, mens mitt fokus er ny E39. Det finnes ingen fasit, og spesielt i vårt fylke får det alpine landskapet, de mange fjordene og andre forhold innvirkning. Per dato er delstrekningene mellom Trondheim og Kristiansand løst svært ulikt.

De gangene jeg har stilt spørsmål om E39 bør gå som gamle utkast via Tustna og Kristiansund i stedet for Gjemnessundet blir det «stille i fjøset». Ytre løsning i S & F, Hafast og Møreaksen gir samlet minst 10 mil lengre stamveg, og skulle den gått via folkerike Kristiansund blir det flere ekstra mil. Slik kan vi ikke bygge stamveger!

Bo- og arbeidsmarked er ikke relevant for Molde – Ålesund, når reisetiden er for drøy, og med årlige kostnader ca. kr 150.000 for bil og bompenger. MA er ingen vinner innen teknologi, miljø, kostnader og sikkerhet. Ekstreme dimensjoneringer skyldes ikke stor trafikk, men sikkerhet/rømning for den undersjøiske tunnelen og stabilitet for Julsundbrua. Driftskostnadene knyttet til Tautratunnelen blir også svært krevende.

Fastlandsforbindelse for øyene vest for Molde som utgangspunkt har historikk helt tilbake til 80-tallet. Kravet er berettiget, men slike lokale utfordringer kan ikke styre traseer for E39 etter min mening. «Ta ballen – ikke mannen» er fint munnhell fra idretten, og jeg dropper derfor flere kommentarer – nå og i fremtid knyttet til dette leserbrevet.