Gunnar Herfjord kritiserer i SmP 14/11 organisasjonen «Vern om Sula» for at de ikke vil engasjere seg i motstand mot alle naturinngrep i hele Sula kommune. Han mener at navnet «Vern om Sula» dermed ikke er dekkende.

Dette er jeg uenig i.

Betydning og bruk av navnet «Sula» er omhandlet av Odd Sørås i en artikkel «Sula – øya og namnet» i Årsskrift frå Sula Sogelag 2013. Hva navnet betyr spekulerer han bare om, men han er klar på at navnet kan brukes på tre måter:

  1. Som kommunenavn på Sula kommune. Dette er en ny bruk, basert på politisk vedtak i 1977.

  2. Som navn på øya. Her brukes navnene Sula og Suløya om hverandre. Begge navn brukes, og begge er riktige.

  3. Som navn på fjellet. Dette er kanskje den eldste og opprinnelige bruken, siden slike navn ofte ble satt av sjøfarende folk ut fra utseende og kjennetegn sett fra båt. Når folk som bor på Sula skal på fjellet sier de at de skal på Sula, og når de kommer ned igjen har de vært på Sula. I den pågående gondolsaken er det snakk om å bygge gondol til Sula. Dette betyr gondol til fjellet Sula. Det betyr ikke gondol til Sula kommune.

Av dette går det fram at det er helt korrekt når «Vern om Sula» bruker denne betegnelsen i betydningen «Vern om fjellet Sula», og ikke i betydningen «Vern om Sula kommune».

Herfjord sin påstand om at de skal omfatte vern av hele kommunen blir derfor feil.