Svar til Harald Gjøsund, og spørsmål til Vern om Sula(fjellet):

Jeg hadde ikke tenkt å engasjere meg mer i debatten om gruppa Vern om Sula, da det er avklart at deres fokus er på en sak, gondolsaken.

Men Gjøsunds innlegg krever et svar. Jeg har ikke krevd at de skal engasjere seg i flere saker, men jeg stilte spørsmål om hva de mener om tre andre saker som gjelder/kan gjelde store naturinngrep i Sula.

To saker i kommunen, og en sak på Sulafjellet som er i gang og som er planlagt av Sula kommune til å kunne bli en fordobling i fremtida, nemlig utstrakt hyttebygging,

Gjøsund kommer med en grei presisering av Sulanavnet. Men han må jo se at den bruken han beskriver kan være grunnlag for misforståelser. Sula kan like gjerne bety kommunen som fjellet. Det var derfor jeg spurte hva Vern om Sula mener om de andre sakene. Om gruppa ikke vil bruke et mer presist navn som «Nei til gondol på Sulafjellet» kunne de kanskje vurdere «Vern om Sulafjellet». Det ville ryddet bort en del misforståelser.

Dersom vi ser bort fra Hafastforbindelsen og Borgundfjordtunellen, som jeg nevnte, mener jeg at Vern om Sula i betydningen fjellet, i hvert fall bør/må mene noe om hyttebyggingen.

Denne er ganske omfattende og kan bli mye større i åra fremover. Med de sterke argumentene og referansene Vern om Sula(fjellet) fører i marken i innlegget 4.11.22 mot gondolplanene, må de også mene noe om denne saken. Dette angår konkret forholdene på Sulafjellet. Det er derfor noe underlig at ingen vil svare på dette.

Jeg etterlyser litt konsekvens i vernearbeidet, man kan ikke velge å bruke en rekke argumenter som går på natur- og miljøskade i en sak, og så velge å se bort fra de samme argumentene i den andre saken i samme området. Jeg skal presisere noen spørsmål:

1. Ser Vern om Sula(fjellet) på hyttebyggingen som er gjort til nå som betydelige naturinngrep og fører den til miljøskade på fjellet? (Jfr. Sula kommune skal redusere tap av naturressurser og stanse tapet av biologisk mangfold. Jfr. også «Vill og urørt natur»).

2. Vil Vern om Sula(fjellet) gå imot fremtidig utbygging av flere hytter på Sulafjellet? (Jfr. Tidligere inngrep i et område gjør det lettere å gjøre nye inngrep).

3. Dersom gondolen blir godkjent, blir Vern om Sula(fjellet) da nedlagt, eller vil gruppa finne nye saker å jobbe med for å verne om resten av Sulafjellet, f.eks. et sterkt engasjement for å stoppe hyttebyggingen på Sulafjellet?

Ser frem til svar. Denne saken er avklart for meg, så jeg avslutter debatten her.