Ukulturen på sosiale medier den siste tida, knytt opp til den altoppslukende saken Ålesund kommunestyre har hatt på bordet, faller meg tungt for hjertet. Jeg er en av de helt vanlige kommunestyrerepresentantene som tar oppgava mi som folkevalgt dønn alvorlig. Og jeg er i godt selskap med mange, i mitt eget parti og fra de andre politiske partiene. De aller fleste av oss har respekt for hverandre. Vi respekterer at vi har ulike syn på mange saker. Vi snakker sammen og mange ganger er frukten av gode samtaler at vi finner et kompromiss og blir enige. Det tjener folket vi er valgt til å representere. Og jeg tror det skaper tillit. Finne gode løsninger i lag med andre som har et anna syn på saker enn meg selv, har jeg alltid vært opptatt av. Det gir godt klima i samfunnet, og det er fredsbevarende arbeid.

Men ordbruken og beskyldningene som hagler i sosiale medier, tar jeg på det sterkeste avstand fra! Det er med på å skremme vanlige folk, som meg (læreren, den butikkansatte, bussjåføren, sjukepleieren, renholderen..) fra å stille til politiske valg. Det er en fare for demokratiet. Det er et demokratisk problem. Vi må snakke sammen, ansikt til ansikt. For det er en kjent sak at det er mye enklere å «spikre folk på veggen» i sosiale medier enn det er å si de samme ordene ansikt til ansikt.

Dagens blomst går til alle dem som behandler politisk uenighet med respekt. På sosiale medier, og ansikt til ansikt.

Jeg slår et slag for den gode, gammeldagse samtalen. Det er fredsbevarende arbeid. Det trenger storsamfunnet og det lille lokalsamfunnet.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!