Fremskrittspartiet har lang tradisjon for å fronte at flyktninger skal hjelpes, og at den beste hjelpen gis i nærområdene. FrP mener også at det er nærområdene som bør ta den største byrden når det gjelder mottak av flyktninger. Nå har det brutt ut krig i Europa, og Europa er vårt nærområde.

Dersom krigen ikke snarlig opphører, er det ventet en stor flyktningstrøm. Hittil er det anslått at mellom to og fire millioner mennesker vil legge på flukt ut av Ukraina. Hvordan situasjonen utvikler seg videre er vanskelig å si, men mye tyder på at mange av dem som flykter vil bli internt fordrevet i Ukraina, og at de fleste som forlater landet vil ende i Ukrainas naboland. Hvor mange som vil reise videre i Europa er vanskelig å si, men det bør tas høyde for at det kan komme mange.

Den humanitære situasjonen kommer til å bli kritisk, og Fremskrittspartiet har derfor bedt regjeringen omprioritere innenfor bistandsbudsjettet, som øremerkes til humanitær hjelp i Ukraina og til ukrainere i nabolandene. I tillegg må regjeringen snarest bidra med materiell, personell og utstyr for å avhjelpe nabolandene med å håndtere flyktningstrømmen fra Ukraina.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!