I sin kronikk «Narrespelet om museet» fredag 17. juni går styreleder i Viti Jon Aasen kraftig til angrep på Aalesund Museum og ildsjelene som har stått på gratis for vår bys kulturarv over flere tiår. Det skal ikke få passere uimotsagt.

Det eneste Aasen oppnår med denne nedrakkingen, er å bekrefte hvor omfattende og viktig innsatsen til Aalesund Museum var og hvor underfinansiert og lite verdsatt den forblir av politikere som han selv.

Til tross for at vår by er fylkets største, og bidrar mest til fellesskapet gjennom våre skatteinnbetalinger, er det på det rene at vi ikke har fått tilsvarende tilbake. Tvert imot. Vi har heller subsidiert fylkeskommunens tiltak andre steder, som på Viti.

Rent konkret, saken er nå at noen har tatt ut et verdifullt stykke kulturarv fra en bankboks. Uansett hvordan man maler det pent i sin tekst, hva kan være tryggere og bedre for en så dyrebar skatt enn en bankboks?

I mine øyne er handlingen symptomatisk på hvordan hele denne prosessen er kjørt fra Vitis side.

En kan trygt spørre hvem narren i dette spillet er?

Med god grunn kan man også stille spørsmål ved Aasens overordnete ledelse av Viti og den fadesen av en sammenslåingsprosess han har vært ansvarlig for. Her har Sunnmørsposten gjort et fremragende stykke journalistikk for å kartlegge fakta i saken.

Smidig, løsningsorientert og profesjonell er neppe begrep vi kan bruke om denne fiaskoen. Fra mitt standpunkt fremstår hele sagaen som komplett inkompetent fra Vitis side.

At denne saken nå ser ut til å bli overført til politiet og overordnede statlige myndigheter er på sin plass, for her ser det ut som om enkeltpersoner har gått milevis utover fullmaktene sine og kjørt sitt eget sololøp. Vi alle kan se hvordan det har gått.

Videre bør de relevante statlige myndighetene foreta en gjennomgang av hele denne fadesen for å få klarlagt alt som har gått galt, skiftet ut de enkeltpersonene som har sviktet i oppdragene sine og sørge for at prosessen kommer tilbake til sitt opprinnelige spor og man kan få fortsette som før.

For er det en sammenslåingsprosess i vårt land som fortjener å bli reversert, så er det denne.

En bør minne Aasen om at han agerer på skattebetalernes vegne, og det fremstående bevaringsarbeidet han så pent beskriver i sin kronikk faktisk var betalt av meg og deg for å ta vare på vår felles arv fra våre forfedre.

Videre bør Aasen innse at det arbeidet ble finansiert av skattebetalerne i de forskjellige samfunnene denne kulturarven kom fra. Med andre ord, de fasilitetene og kompetansen som ble bygd opp i Sunnmøre Museum, var betalt av og på vegne av dem.

Ergo, skal de selvstendige lokalmuseene fremdeles eie tilsvarende kvadratmeter med magasinplass hos Viti som disse gjenstanden disponerte før Aasen tiltrådte sitt verv og nullstilte alt dette gode arbeidet.

Hvis ikke må Viti betale tilbake disse midlene til de selvstendige lokalmuseene, slik at de får bygge opp tilsvarende kompetanse og fasiliteter.

For mange som har fulgt denne tragedien fra sidelinjen, har det vært åpenbart lenge hvem narren i dette spillet er, noen ytterlige kommentarer rundt det burde ikke være nødvendig.