Saken ble uventet fremmet for fylkestinget i møte 9.–11. desember 2013.

I samme tidsrom ble saken behandlet og fremmet i et samordnet møte mellom samferdselsutvalget og fylkesutvalget, parallelt med fylkestinget.

Var fylkets største samferdselsprosjekt lagt fram som tilleggssak i fylkestinget uten at den hadde vært meldt og uten at saksdokumenter var sendt deltakerne på forhånd, slik loven normalt krever?

Statens vegvesen i Molde hadde utarbeidet saksdokumentene til tilleggssaken.

Er dette en korrekt fremgangsmåte i forbindelse med at fylkeskommunen gir sin tilslutning til det største samferdselsprosjektet (kryssing av Romsdalsfjorden) noen gang i Møre og Romsdal?

Vi mener at særinteressene og samrøret i Midsund og Molde hele tiden har jobbet i forkant av fylkestinget for å påvirke de politiske prosesser.

I 2010 med tillegget: Ferjefri fjordkryssing av samferdselsminister Magnhild Kleppa.

Dokumentasjon viser at Midsundselskapet Haram, Midsund, Aukra Tunnelselskap A/S ble etablert i 1986 for å fremme fastlandssamband for Haram, Midsund og Aukra.

For øvrig et selskap som ble etablert etter modell av Ålesundstunnellene.

I 1995 ble nytt formål for selskapet registrert i Brønnøysund og i 2001 skiftet selskapet navn til Møreaksen A/S, fremdeles med samme organisasjonsnummer og adresse Midsund.

Et nært samarbeid (samrøre) mellom særinteressene og Statens vegvesen i Molde hadde nå pågått en tid.

Haram kommune ble utelatt fra gruppen, som førte til at Nordøyvegen ble direkte konkurrent med Møreaksen og ny fylkesveg over Kjærringsundet fra Midsund til Aukra. Vi stiller spørsmål om dette ble gjort kjent for fylkestinget, eller politisk behandlet?

Fylkeskommunen startet i 2006 arbeidet med «Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 for Møre og Romsdal».

Dokumentet uttrykte i klartekst at en skulle unngå snevert fokus på lokale prosjekter. Arbeidsgruppe Nord–Midt–Sør ble etablert for å koordinere og organisere arbeidet.

Vi mener at særinteressene i samrøre med Statens vegvesen i Molde, raskt tok føringen og kontrollen. Det gjorde planarbeidet forutbestemt for kryssing av Romsdalsfjorden, gjennom tunnel fra Vik via Tautra til Midsund, med arm til Gossen og med hengebru til fastlandet.

Gruppe Midt ble derfor dominert av særinteressene og samrøret i Midsund og Molde, «bukken og havresekken»!

Statens vegvesen i Molde fikk 24.april 2010 oppgaven fra Samferdselsdepartementet med konseptvalg Utredning (KVU) for kryssing av aktuelle fjorder i Møre og Romsdal.

Vi er ikke kjent med at dette ble politisk behandlet av fylkestinget. Ble disse to parallelle oppgavene (Temaplan og oppgaven fra Samferdselsdepartementet) sammenblandet i favør av Midsund-konseptet? Ble fylkeskommunen involvert i dette arbeidet?

Vi mener at ledelsen i Møreaksen A/S, fylkesadministrasjonen, i samarbeid med Statens vegvesen i Molde, fremstår med felles handlinger for å fremme snevre interesser.

Ovenfor påpeker vi at saken ble uventet fremmet for fylkestinget i møte 9.–11. desember 2013, og saken ble lagt fram som tilleggssak i fylkestinget – uten at den hadde vært meldt på forhånd, og uten at saksdokumenter var sendt deltakerne på forhånd. Igjen, er dette en korrekt fremgangsmåte når fylkeskommunen vedtar et prosjekt til minimum 50 milliarder? Nei – mener vi!

Fylkestingsmøtet 9.-11.desember 2013 var det eneste møtet der fylkestinget fikk Møreaksen-saken for politisk behandling:

1. Fylkestinget fikk Møreaksen-saken som tilleggssak, uten at den var meldt i sakslisten og uten at saksdokumenter var utsendt i forveien.

2. Framlegg var skrevet av Statens vegvesen i Molde på oppdrag fra samferdselsutvalget ved Oddbjørn Vatne og Helge Orten fra Gruppe Midt i Temaplan Fergefri E39 for Romsdalsfjorden. Uttale: «Møreaksen–klar for reguleringsplan–treng sentral avklaring».

3. Brønnøysundregistrene viser formål for konsept K2, var registrert 3 ganger: a) K2-konseptet registrert 28.02.2009. b) K2-konseptet registrert 04.02.2012 da Møreaksen A/S byttet revisor til BDO. c) K2-konseptet registrert på nytt 16.11.2013 i forkant av møte i Fylkestinget 9.-11.des. 2013.

4. Fremlegg for konsept K2 utført av samordnet møte i samferdselsutvalget og fylkesutvalget 09.12.2013, som var første dag i fylkestinget.

5. Enstemmig vedtak i fylkestinget basert på fremlagt tillegg; «Den nye vegen fristiller 5 ferjer på 3 ferjesamband». Hvorfor var ikke konseptet K2 nevnt i tillegget?

Vi mener dette er en sjokkerende saksbehandling for en så stor og omfattende sak.

Er dette en sak for kontrollutvalget i fylkeskommunen?

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!