Jeg bor i Ålesund og har god utsikt til nordsida av Sula. Jeg har ikke noe med gondolplanene til Flakk å gjøre, men ønsker svar på fire spørsmål angående vern om Sula. Det som undrer meg er at denne vernegruppa kun fokuserer på gondolen. Sula er vel hele kommunen.

På begynnelsen av 1960-tallet var jeg ivrig turgjenger på Sula, målet var hovedsakelig Rollonhytta på sydsida av Sula. Vi gikk opp på fjellet både fra Mauseidvågen og fra Langevågen over Loppeheimen. Når vi gikk opp Loppeheimen kunne vi se til Vonhytta og kun tre-fire andre hytter i området, nesten urørt natur.

Fra min bolig i byen kan jeg med kikkert se at der er store forandringer på nordsida av Sula nedenfor Vardane. For det første ble det for en del år siden anlagt en ganske brei gangsti fra Langevågen på skrå opp fjellet til Vonhytta. For det andre kan jeg telle over 30 hytter i området ved Vonhytta. Her har det skjedd store endringer, og slik jeg ser det er det ikke akkurat vill og urørt natur i dette området lenger. Hvis gruppa «Vern om Sula» skal ha som mål og ta vare på vill og urørt natur på Sula, bør deres første mål være å gå mot all hyttebygging på nordsida og ev. sydsida av fjellet også. Er det bare den planlagte gondolen som fører til naturforringelse på Sula? Er det bare gruppa «Vern om Sula» som definerer hva som er ødeleggende for fjellet og hvilke inngrep i naturen som er ok?

Hvordan stiller Vern om Sula seg til Borgundfjordtunellen, som vil båndlegge store areal på bl.a. Vedde med både innmark og utmark?

Hvordan stiller Vern om Sula seg til Hafastforbindelsen som planlegges fra Sula til Hareidlandet? Her kan en få to 400 meter høye master til brofestet enten ved Eltrane eller Nøringset, (Vardane er ca. 770 meter). I tillegg kommer en ganske brei tilførselsvei/tunnel?

Hvis «Vern om Sula» mener noe med vern i hele kommunen, ikke bare fjellet, må de ha mer enn en sak på agendaen? De bør absolutt få inn et punkt i vedtektene sine som sier nei til mer hyttebygging på Sula. Og hva mener de om de to andre sakene?