Problemet til Aurdal er ikke Senterpartiet, men at 72 % av innbyggerne i Haram ikke orker å være med lenger.

Når skatter og avgifter øker, samtidig som tjenestetilbudet reduseres, da kan man ikke bli overrasket over at innbyggerne er misfornøyd.

Rød/grønne politikere snakker om varme hender i eldreomsorgen. Hva skal vi si om hjertene de har i stein, når de vil kutte i antall plasser i eldreomsorgen? De som nå bor på Sanitetshjemmet har fått plass pga. medisinske årsaker. Eldre mennesker blir sjelden bedre av aldersrelaterte sykdommer, pleiebehovet øker snarere med årene.

Ingen skal kastes ut sies det så vakkert. Det stemmer, men da er den brutale sannheten at noen må dø. Dette skjer mens antallet 80- og 90 -åringer stiger. Friske eldre greier seg selv. Moderne velferdsteknologi skal være løsningen ifølge enkelte. Hva skjer når bestemor ikke lenger greier å betjene nettbrettet, eller forstår at hun bør gå på do?

Man skulle tro at Sunnmørsposten kunne stille noen kontrollspørsmål til Aurdal. Jobben til journalister er å stille kritiske spørsmål til mennesker med makt.

Heldigvis har Sunnmørsposten sportsjournalistene sine. Når Aalesunds Fotballklubb har spilt dårlig eller har tapt, kan vi lese om dette. Sportsjournalistene gi terningkast som sikkert ikke alltid er morsomme å lese for spillerne. Laget er blitt kritisert i klare ordelag. Det samme med sportslig ledelse, styre og trenere.

Aurdal har nå vært ordfører i snart 7 år. Hun har ikke en eneste gang fått et kritisk spørsmål fra en journalist, eller fra kommentarplass i Sunnmørsposten.

Ålesund kommune styrer nå mot Robek listen. Det kuttes i antallet ansatte. Kuttene er foreløpig ikke mer enn 2 %.

Vi som jobber i privat sektor vet at det er ingenting. Det er mer en budsjettmessig justering, som foretas på et mandagsmøte, før klokken 09.00. Skal man kutte, så må man konsentrere seg om kjerneoppgavene.

For en kommune er det omsorg, utdanning, vei, vann, kloakk, og regulering. Etter neste valg skal bystyret, eller Folkekongressen reduseres. Det er på tide, men burde ikke antallet heltidspolitikere også kuttes? Ålesund kommune er vanstyrt. Det er et politisk ansvar. Det kan velgerne rette opp ved neste valg.