I Stortinget har vi nettopp vedtatt en ny lov om pengespill. Engasjementet har vært stort. Det er en kjensgjerning at pengespillbransjen er blitt blant Europas største næringer.

For oss er det viktigste å sikre at spill tilbys i trygge og ansvarlige former. Altfor mange enkeltpersoner og familier er rammet av spilleproblemer. For hver og en betyr spilleproblemer og avhengighet, økonomiske problemer og kanskje opparbeiding av gjeld. For samfunnet er det anslått at problemspilling koster samfunnet 5,1 milliarder kroner i året.

Negative konsekvenser av pengespill er og må være det aller viktigste hensynet bak norsk pengespillpolitikk. Vi må bry oss, og sikre at vi gjør det vi kan.

Arbeiderpartiet støtter enerettsmodellen, gjennom Norsk Tipping. Gjennom den kan vi sikre at kunnskapen om pengespillenes negative konsekvenser brukes til å gjøre endringer og forbedringer. Det gjelder også kunnskapen om at betydelige summer som er i spill kan øke risikoen for økonomisk kriminalitet, som hvitvasking, underslag og kampfiksing.

Pengespill kan aldri bli uten problemer, men vi kan som samfunn gjøre det vi kan for å minske dem. Gjennom vårt felles tippeselskap kan staten når som helst regulere alt fra premiesummer, reklame og tiltak mot spillavhengighet.

Stortingsflertallet har stått fast på enerettsmodellen, til tross for at en godt både organisert og økonomisk stilt internasjonal spillbransje – på ulike måter – har gjort hva de kunne for å få til en avvikling. Et samla organisasjons-Norge ba for noen år siden partiene om å legge bort tanken om å dele ut spill-lisenser til utenlandske selskaper. Organisasjonene og flertallet har vært opptatt av å sikre sosial ansvarlighet, samtidig som de har vært opptatt av at overskuddet fra spill – på en rettferdig måte – finansierer idrett og kultur, og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Sammen har vi avvist at pengespill skal være en kommersiell næring i Norge.

Samfunnsoppdraget til Norsk Tipping handler både om attraktivitet for de av oss som vil spille, samtidig som man håndterer et tydelig sosialt ansvar, og kanaliserer overskuddet til viktige formål. I fjor ble det fordelt over 6,1 mrd. kroner til små og store aktiviteter over hele landet. Slik har det blitt flere musikkinstrumenter og bedre kortilbud, en sterkere frivillighet, flere ballbinger, turløyper og håndballbaner. Det er gitt tilskudd til landsdekkende organisasjoner som bidrar innen helse, sosiale formål, krisehjelp og beredskap. Det er spor etter Norsk Tipping i hele Møre og Romsdal.

At det lyktes å få flertall for enerettsmodellen og å sørge for å hindre en økning i antall elektroniske pengespill, er bra. At SV svikta på oppløpssida kan en bare undre seg over.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!