Det gjelder Prop. 120 L, Endringer om Staten pensjonskasse, enkelt sagt: opptjeningsgrense for pensjon.

En glad sak for arbeiderbevegelsen ettersom dette innebærer innmelding i pensjonsordning og opptjening fra første krone.

Men som med mye som er godt, kan det være noe som ikke bare er glede. På et vis slår dette uheldig ut. Pensjonerte sykepleiere har hittil kunnet jobbe inntil 19,9 prosent stilling på ordinær lønn, uten å bli innmeldt i pensjonsordning på nytt. Denne gruppen gjorde en uunnværlig innsats under pandemien og er fortsatt en del av reservestyrke for helsevesenet i hverdagen. Det grå gullet er de omtalt som.

Dette er høykompetente sykepleiere med lang erfaring og med en god porsjon arbeidskapasitet som ønsker å bidra, men ikke til «spottpris». For går lovforslaget igjennom betyr det at denne gjengen må nøye seg med pensjonistlønn, dvs. 233 kr/timen.

Pensjonistlønn er en fast sats uavhengig om du er ufaglært, bachelor-, master- eller annen høyere utdanning. Kudos til legene som har framforhandlet en særavtale der leger kan jobbe inntil 168 timer/kvartalet på ordinær lønn. Norsk Sykepleierforbund også har forsøkt tilsvarende for sykepleiere uten å lykkes.

Min frykt er at mange arbeidsgivere i både sykehus og kommuner vil få ytterligere problemer å få nok kompetanse på jobb om denne loven blir vedtatt, slik den nå ligger. NSF Møre og Romsdal får mange henvendelser fra pensjonister som ikke er interessert i gå ned i timesats og kommer derfor til å forlate helsevesenet, og heller plukke fram Canastaen, trim og bridge på heltid.

NSF Møre og Romsdal har derfor kontaktet Mørebenken og fylkesledere for de ulike politiske partiene for å gjøre de oppmerksom på hva som er i ferd med å skje. Dersom denne reservestyrken av pensjonister faller vekk, vil det være en direkte trussel for pasientsikkerheten. Det bør bekymre flere enn meg, når vi vet at helsevesenet Møre og Romsdal i dag sliter med å få søkere til sykepleierstillinger, nedgang i søkertall til studiet samt økende vikarbruk!