Så ble det faktisk laget en plan i Ålesund som heter «Strategi og plan for et helhetlig pårørendearbeid». Den var for perioden 2018/2019. Hoveddelen av planen består av en del som heter «Mål og tiltak». Og det er faktisk en plan med en rekke positive tiltak og mål.

Men i 2022 er det i alle fall grunn til å spørre hva som er gjennomført av dette. Så vidt jeg kan se, er det ikke gjennomført noen evaluering av planen. Dette er dessverre typisk for planer som hovedsakelig støver ned og så glemmes. Å lage en plan er den enkleste delen, å gjennomføre er det vanskeligste – men det viktigste. Når lite blir gjennomført, er det bekvemt at gjennomføringa ikke evalueres.

Prinsipielt burde alle planer etter min mening alltid ha med et sluttpunkt om evaluering.

 Nå i 2022 hvor man er i ferd med å legge ned stadig flere institusjonsplasser, og et økende antall må bo hjemme er det jo enda viktigere å sette et søkelys på de pårørende sin stilling. Hver sjette nordmann er i dag pårørende, og tallet vil stige med økende levealder. Er du eller kommer du til å bli en pårørende i Ålesund kommune, kan du føle deg trygg på at du ikke mot din vilje blir pålagt omsorgsoppgaver som vil slite deg ut og gjøre deg til en ny pasient?

La meg også si noen ord om ektefeller som pårørende. Stadig oftere vil den ene av to eldre oppleve at den andre ektefellen blir dement/ sterkt pleietrengende. Er de da moralsk rett å forvente at den andre skal gi opp sitt vanlige liv og bli sosialt isolert? Det er jo det som skjer med to til tre hjemmebesøk fra hjemmesykepleien daglig med resten av døgnet som pårørendepleier. Dette må ikke fortsatt være en blindsone når behov skal utredes.

Det kan unngås dersom de pårørende blir de som avgjør om de kan makte å ta på seg oppgaven. Kommunen må være forpliktet til å inngå en avtale hvor den pårørende/bruker kan godta det opplegget som kommunen legger fram for fortsatt å bo hjemme. Om situasjonen endrer seg, må det legges inn en enkel endringsmulighet med ny samtale. Pårørende og bruker må da vurdere på nytt om det fortsatt er mulig å bo hjemme. Dette er å ivareta de pårørende med respekt og forståelse for deres situasjon i pårørenderollen som det ble sagt i forbindelse med den tidligere omtalte plan.

Pårørendedagen er den 22. september. Det bør være et startskudd for politikerne/partiene å tenke over hva de vil sette i sine program og allerede begynne å gjøre. Snart er det valg, og en stadig større gruppe eldre og pårørende vil stille spørsmål før de bruker sin stemmeseddel.