Tilfeldighetene vil at på nettsiden til en lokal avis er det en artikkel om vekst i en lokal bedrift i Vestnes, og i artikkelen rett under spør FrP om enkelte har tatt for mye Møllers tran.

Videre gjør de en stor sak om at Moldes varaordfører er i Vestnes. Er dette for å skjule det saken virkelig gjelder?

Det virker som om FrP ikke er interessert i de store arbeidsplassene i Vestnes sitt behov for samferdsel. De er mer opptatt, som lokale kommunepolitikere, av eksporten fra Sunnmøre.

La bare det være sagt, denne er også viktig for fylket vårt og for næringslivet i regionen, og E136 må utbedres. Men nå har vi fått en gyllen mulighet til å bygge fylket sammen med en samferdselsløsning som er finansiert av Stortinget, og ikke av kommunale eller fylkeskommunale midler.

Faktisk så gjelder det en veg fra Moa til Molde/Hjelset, i dagligtale omtalt som Møreaksen. En bygging av denne strekningen vil gi mange lokale gevinster i byggetiden. Handelsstanden langs anleggstraseen vil levere varer og tjenester, og de er også en del av næringslivet.

Bruker feil tall

Og prisen for å passere, er uttalt til å være 500 kr. Enkelte ganger er det omtalt som fjordkryssingen, og andre ganger for hele strekningen. Bomsatsene er heller ikke fastsatt. Videre er det hevdet at Statens Vegvesen har brukt 800 millioner til planlegging, men det virkelige tallet ligger under det halve.

Det virker som om enkelte er nokså uforsiktige med tallene.

Dette er heller ikke en veg primært for å komme seg til Trondheim - Bergen. Den gjennomgangstrafikken er minimal.

Stå på for næringslivet

Jeg mener de bedriftslederne som sto frem for bedre samferdselsløsninger etter vedtaket i Vestnes formannskap, gjorde det rette. Men det er i grunn vi som politikere som burde stått på for næringslivet i vår kommune. For de bedriftene som sto frem, er sikre og hurtige samferdselsløsninger viktige. Og da er det ikke bare det å komme seg til Helland sentrum, men faktisk inn og ut av kommunen i alle retninger.

Det er nok viktig for mange flere også.

Det samme er det for arbeidsmarkedet. Det er enkelte som av forskjellige grunner ønsker å bo i en by, men må pendle til jobb andre steder. Kan også hende noen vil slå seg ned i Vestnes, og pendle i hver sin retning for å jobbe. Og den dagen de ikke kommer med fergen, stenger barnehagen til vanlig tid.